Ota asiakkaan näkökulma sote-muutoksen keskiöön

Asiakkaat toivovat yhä enemmän sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. ICT-edellä meneminen on kuitenkin vaarallista, jos se tehdään vain nykyisiä palveluja sähköistämällä. Palvelun osuvuus oikeaan tarpeeseen edellyttää asiakkaiden osallistamista palvelukehitykseen heti alusta alkaen.… Lue lisää!

Kansalaiset ovat valmiita sote-muutokseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut halutaan yhdistää asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena ovat palveluketjut, jotka saadaan aikaiseksi lisäämällä kansalaisten osallisuutta ja kokemusasiantuntemuksen käyttöä.… Lue lisää!

Onnistunut sote-uudistus = tyytyväiset kansalaiset

Hallitus linjasi marraskuun alussa uuden sote-rakenteen ja itsehallintoalueet. Siitä, mitä sote-uudistus tarkoittaa käytännössä kansalaiselle on kuitenkin vielä hyvin vähän tietoa saatavilla. Tämä tuottaa kansalaisille epävarmuutta ja koko sote-uudistus tuntuu epäilyttävältä. Kuitenkin onnistunut… Lue lisää!

Tuleeko sote-uudistus?

Eri sidosryhmien vuorovaikutus ja vuoropuhelun mahdollistaminen ovat keskeistä menestyksekkäälle sote-uudistukselle. Asiakaslähtöisyys on avain onnistumiseen. Vain osallistamalla sidosryhmät saadaan syntymään yhteinen tahto.… Lue lisää!