Tuleeko sote-uudistus?

Julkisuudessa sote-keskustelu on sotaisaa. Hallitusneuvotteluissa on annettu lupauksia sote-sovun syntymisestä.

Poliittisesta vatuloinnista huolimatta työtä tehdään kentällä koko ajan. Sote-johtajat alueilla ja kunnissa kehittävät sosiaali- ja terveysalaa, vaikka poliittinen päätös on viivästynyt. Toteuttamistavat eivät ole samanlaisia, mutta yhtä mieltä ollaan siitä, että toiminnan arvo luodaan yhdessä.

Eri sidosryhmien vuorovaikutus ja vuoropuhelun mahdollistaminen ovat keskeistä menestyksekkäälle sote-uudistukselle. Suunnittelutyö vaatii laajojen joukkojen osallistamista ja eri sidosryhmien yhteistyötä. Asiakaslähtöisyys on avain onnistumiseen. Vain osallistamalla sidosryhmät, eli kuntalaiset, henkilöstö, johto, yritykset, kolmas sektori ja poliittiset päättäjät saadaan syntymään yhteinen tahto.

Pelkkä osallistaminen ei riitä. Pitää saada näkyväksi myös sidosryhmien hiljainen tieto, jotta hoito- ja palveluverkostot saadaan toimiviksi – asiakaslähtöisiksi. Vain siten pystytään tekemään oikeita päätöksiä ja johtamaan uudistusta tosielämän tiedolla. Tämä onnistuu joukkoistamalla. Joukkoistaminen on yhdessä tekemistä. Meille suomalaisille yhteinen tekeminen on tuttua. Se on talkootyötä.

Tehdään yhdessä Suomeen toimivat sote-palvelut ja luodaan arvo yhdessä. Siitä syntyy yhteinen tahto myös sote-uudistukselle.

Tytti Vartiainen

Tytti teki Fountain Parkissa asiakastyötä järjestöjen ja julkisen sektorin parissa.

”Työni osallistamisen ja sitouttamisen asiantuntijana on erittäin innostavaa. Joka päivä tulee eteen uusia mielenkiintoisia haasteita, joita ratkotaan joukkojen viisauden voimalla. Kun asiakas on tyytyväinen, olen minäkin onnistunut työssäni.”

Suosittelemme

10 sote-kysymystä kansalaisille

SOSTEtalk 2015-tapahtuman innoittamana esitän 10 kysymystä tehokkaaseen sote-uudistuksen läpivientiin, johon tarvitaan kansalaisten, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön, asiantuntijoiden ja johtajien osallistamista: 1.Mistä on tulevaisuuden palvelut tehty? 2. Miten digitalisaatio tehostaa hoitomuotoja? 3. Mikä… Lue lisää!

Miksi organisaatio kannattaa rakentaa asiakaslähtöisesti?

Asiakaslähtöisyyden omaksuminen antaa myös mahdollisuuden rakentaa organisaation olemassaolon tarkoitus, palvelut ja samalla koko organisaatiorakenne uudelta pohjalta.… Lue lisää!

Tulevaisuuden sote-palvelut ovat osin digitaalisia

Kirjoitin edellisessä blogissani siitä, että kansalaiset ovat valmiita sote-muutokseen. Pureudutaanpa teemaan hieman syvemmälle. Mistä kansalaiset puhuvat kun heiltä kysytään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista? Yksi teema on ylitse muiden. Kansalaiset käyttävät sähköisiä palveluita mielellään… Lue lisää!