Työhyvinvointi on tulos myös hyvästä johtamisesta

Ota henkilöstö mukaan yhteisten kehittämiskohteiden etsintään

Viime aikoina työn tuottavuus on ollut paljon esillä muun muassa yhteiskuntasopimusneuvottelujen vuoksi. Työaikaa lisätään, palkkatasoa jäädytetään ja maksuja nostetaan. Tuottavuudessa on kuitenkin muitakin ulottuvuuksia kuin lisätunnit. Fiksu organisaatio ymmärtää, että nyt jos koskaan on aika investoida hyvään johtamiseen, jonka myötä työtyytyväisyys paranee ja ihmisten työkyky, työhyvinvointi ja kaikki positiivinen kierre alkaa lopulta tuottaa tulosta.

Sanomattakin on selvää, että parhaiten menestyvät yritykset ovat parhaiten johdettuja. Huonosti ja hyvin johdetun organisaation kustannuksissa voi olla eroa yli kymmenen prosenttia liikevaihdosta.

Tutkimusten mukaan suomalaiset kokevat olevansa merkittävästi terveempiä kuin 10 vuotta sitten. Outoa on, että se ei näy sairauspoissaolojen vähentymisenä. Sairauspoissaolot ovat pysyneet samalla tasolla. Huonon esimiehen alaisilla saattaa olla jopa 60 prosenttia enemmän poissaoloja kuin hyvän esimiehen alaisilla.

Sairauspoissaolojen lisäksi huono esimiestyö aiheuttaa myös muita työn tuottavuutta laskevia tekijöitä, muun muassa ei-toivottua henkilöstön vaihtuvuutta. Tutkimusten mukaan 70 prosenttia itse irtisanoutuvista lähtee huonon esimiehen takia.

Oma lukunsa tuo myös työmarkkinoidemme säännöt. Kevättalvella Telma-lehdessä kirjoitettiin osuvasti tieto- ja liikkuvan työn aivoja kuormittavista haasteista, jotka ovat välillä ristiriidassa fyysistä työtä varten tehtyjen ihanteiden, käytäntöjen ja sääntöjen kanssa.

– Edellytyksenä on, että valvonta-ajattelun sijaan ihmiset osaavat ja voivat itsenäisesti hallita omaa aikaansa. Työn tekemisen vapaus ja vastuu ovat uuden ajan työmarkkinoiden avainkysymyksiä, kertoo aivotutkija Kiti Müller.

Työhyvinvointia pitää johtaa

Nykyisellään työhyvinvointi käsitetään valitettavasti edelleenkin yksittäisistä, työnteon arjesta irrallisista toimenpiteistä ilman, että se on osa organisaation kokonaisuutta ja liiketoimintaa tukevaa toimintaa.

Aineettoman pääoman eli henkilöstön, heidän osaamisensa, me-hengen ylläpitämisen ja asiakassuhteisiin liittyvien voimavarojen tehokkaan käytön uskotaan tulevaisuudessa parantavan organisaation tulosta huomattavasti enemmän kuin koneiden, laitteiden, toimitilojen ja muun aineellisen pääoman käytön tehostaminen.

Työhyvinvointia siis voi ja pitää johtaa ja se on organisaation johdon tehtävä, mutta samalla se on jokaisen työntekijän itsensä omaksuttava asia, jota ei voi ulkoistaa. Iso joukko työhyvinvointia lisääviä ratkaisuja löytyykin aivan meidän jokaisen käden ulottuvilta.

Nykyisen työn pelisäännöt pitäisikin keksiä uudelleen, työhyvinvoinnin kannalta vanhasta ajattelusta jopa pitäisi päästä eroon.

Työhyvinvointia myös mitataan keinoin, jotka kertovat menneestä mutta eivät ennakoi tulevaa, eivätkä tarjoa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tunnistettuihin pulmiin.

Tähän johdon tulisikin tarttua, eli kuinka tunnistetut haasteet muutetaan käytännön kehittämistoimiksi? Tämä on henkilöstön motivaation ja sitoutumisen kannalta erittäin keskeinen kysymys.

Maarit Viik-Kajander

Maarit työskenteli erityisesti julkisen sektorin kysymysten asiantuntijana Fountain Parkissa.

”On kiinnostavaa ratkoa asiakkaiden kanssa haasteita, tuoda joukkojen viisaus ja piilevä tieto hyötykäyttöön ja päätöksenteon tueksi.”

Suosittelemme

Hyvän johtamisen välineillä tehoja syksyyn

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen puhututtaa meidän perheessä aina syksyisin. Kuka hoitaa lasta milloinkin ja mistä saadaan taustatukea, jos kumpikaan ei töiltään ehdi. Työterveyslaitoksen Työ ja perhe-elämä -ohjelma keräsi kansalaisten keinoja ja hyviä vinkkejä työn ja muun elämän… Lue lisää!

Osallistaminen on taitolaji

Osallistaminen tarkoittaa prosessia, joka tekee osalliseksi ja aktivoi. Osallistamisen tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen: se, että joku ottaa osaa tai on mukana jossakin.… Lue lisää!

Miten ideointi kannattaa tehdä?

Ideointia voi tehdä monilla tavoilla. Kohteena voi olla vaikkapa palvelun kehittäminen, henkilöstötyytyväisyys, asiakaskokemus tai uusi strategia. Teemasta riippumatta ideointia tehdessä kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. … Lue lisää!