Vaikuttavan johtamisen täsmävinkit – muista nämä 4 asiaa kehittämistyössä

Tulevaisuuden johtaminen on kestävää, osallistavaa sekä esimerkkejä edukseen hyödyntävää. Vaikuttavan ja tulevaisuusorientoituneen johtajan korvat ovat jatkuvasti höröllä sille, mitä sanottavaa organisaation henkilöstöllä ja sidosryhmillä on.

1. Kaikki viisaus ei asu johtajan päässä – anna sidosryhmille mahdollisuus vaikuttaa

Fiksu johtaja ymmärtää, että kokenut johtoryhmäkään ei voi tietää kaikkea, mitä henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit ajattelevat. Siksi muutos- ja kehittämistilanteissa on erittäin tärkeää osallistaa kaikki sidosryhmät, jotka ovat keskeisiä onnistumisen kannalta ja joilla saattaa olla liiketoiminnan kannalta olennaista tietoa. Hyvä ja avoin vuorovaikutus edesauttaa sitoutumista, vähentää muutosahdistusta ja johtaa parempiin tuloksiin. Parhaimmillaan luutuneet käsitykset saavat kyytiä, ja prosessin aikana löydetään arvokkaita heikkoja signaaleja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

2. Hyödynnä dialogin parhaat puolet

Sidosryhmien välinen dialogi tuo johdon käyttöön arvokasta tietoa eri ydinryhmien tarpeista ja toiveista, joiden avulla liiketoimintaa voidaan suunnata ja kehittää kohti yhteistä menestystä. Kun sidosryhmillä on mahdollisuus antaa villeimmät ideansa ja kehitysehdotuksensa yrityksen liiketoiminnan polttoaineeksi, lisätään niin työtyytyväisyyttä kuin innostusta yhteiseen kehittämiseen. Kuulluksi tuleminen ja itselle tärkeiden teemojen eteenpäin vieminen sitouttaa ja motivoi henkilöstöä työskentelemään yhteisten päämäärien eteen. Ajasta ja paikasta riippumaton mahdollisuus olla osana yhteistä kehittämisprosessia ideoimalla, arvioimalla sekä ajatuksia jatkojalostamalla tuo syvemmän ulottuvuuden strategiseen johtamiseen ja jättää osallistujiin vahvan muistijäljen.

3. Viesti selkeästi siitä, mitä halutaan saavuttaa

Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on parhaimmillaan mielekästä sekä innostavaa. Kun johto osaa viestiä tarpeeksi selkeästi sen, miksi osallisuus ja vaikuttaminen on yksilön, organisaation sekä sen sidosryhmien kannalta tärkeää, ymmärtää yhteiseen kehittämiseen osallistuva omien ideoidensa arvokkuuden. Kun osallistujalle on selvää, miksi hän osallistuu ja mihin hän osallistumisellaan vaikuttaa, sitoutuu hän myös todennäköisemmin prosessiin pidemmäksi ajaksi.

4. Vedä hihasta valttikortit – sitouta ja osallista

Osallistavan dialogin keskiössä on prosessin läpinäkyvyys sekä sen keskusteleva ote. On tärkeää, että osallistujat pääsevät itse kertomaan, mikä on heille merkityksellistä sekä näkemään ja arvioimaan muiden tärkeinä pitämiä asioita. Uudet ideat ja oivallukset sekä yhteinen käsitys voidaan muodostaa vain vuorovaikutuksen avulla. Organisaation kehittämisprosessit saavat potkua sidosryhmien arvokkaista ideoista. Yhteisen tilannekuvan ja tulevaisuuden suunnan hahmottaminen helpottuu, kun kaikki halukkaat ovat saaneet jakaa näkemyksiään ja priorisoida tärkeimmät panostusta vaativat päämäärät.

Lisää vinkkejä vaikuttavan johtamisen tueksi saat osallistajan oppaastamme.

Hanna Niemelä

Hanna on projektipäällikkönä Fountain Parkissa ja tekee työtä julkisen puolen sekä yritysasiakkaiden kanssa.
”Inspiroidun päivittäin ihmisten viisaudesta ja siitä, että yhä useammin tätä joukkojen viisautta myös osataan hyödyntää.”

 

Suosittelemme

Muodottomasta taikinamöykystä kauniiksi kakuksi julkisen toimijan ja asiantuntijan yhteistyöllä

Mitä saadaan, kun julkisen toimijan ja asiantuntijan viisaat päät lyödään yhteen? Tässä tapauksessa parhaita mahdollisia palveluita ikääntyneille. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä halutaan varmistaa, että ikääntyneiden palvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla tukemassa ikäihmisten… Lue lisää!

Monimuotoisuusjohtaminen askel askeleelta

Monimuotoisuusjohtaminen tuo erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin esiin ja hyötykäyttöön.  Strategisena valintana monimuotoisuuden ja inkluusion vaaliminen tuo parhaimmillaan kilpailuetua, ketteryyttä, innovaatioita ja hyvinvoivan kulttuurin. Monimuotoisuuden haasteena on erilaisuuden ymmärtäminen,… Lue lisää!

Metataidot osaamisen haasteiden ratkaisijana

Osaamisen kehittämisellä oppimisen iloa Opiskellessani kasvatustieteitä Turun yliopistolla kuuluivat opiskelutekniikan opinnot pakollisena osana tutkintokokonaisuuteeni. Opiskelutekniikoiden ymmärtäminen, omien toimintatyylien ja osaamisen rakentaminen avasi maailman minulle täysin uudella tavalla – opin… Lue lisää!

Osallistamisen tarkoitus on päättämisen tuskan karkotus

Mitä seuraavaksi – osallistamisen aika? Sipilän hallituksen Sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen tunnelma kunnissa ja uudistusta valmistelleissa muutosorganisaatioissa on vaikuttanut olevan enemmän tai vähemmän turhautunut. Sapettaa, että sote valmistellussa muodossaan kohtasi karvaan loppunsa, ja huoli on,… Lue lisää!

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus kirkastuu kaikki sidosryhmät mukaan ottavassa dialogissa

Osaamisen varmistaminen kysyy yhteistä tahtotilaa Kolmekymmentä vuotta sitten aloitin työskentelyn organisaatiossa, jossa tehtäväni oli edistää koulutuksen työelämäyhteyksiä kaikilla tasoilla. Asenneilmapiiri 1980-luvun loppupuolella ei ollut vielä kovinkaan yhteistyömyönteinen – ei puolella eikä… Lue lisää!

Maakuntastrategia syntyi tärkeimpien sidosryhmien tuella

Kanta-Hämeen maakuntastrategia sai tukea maakunnan tärkeimpien sidosryhmien ideoista verkkoaivoriihessä keväällä 2018. Sidosryhmät osallistuivat strategian kehittämiseen pohtimalla maakunnan vahvuuksia, arjen iloja sekä asukkaiden hyvinvointia tukevia tekijöitä. Haastattelimme Hämeen liiton muutosjohtaja… Lue lisää!