Ideoi verkkoaivoriihen avulla tehokkaasti

Uskotko, että monta päätä on parempi kuin yksi, ja että joukoissa on viisautta? Verkkoaivoriihessä et kerää tietoa, vaan osallistujajoukon tärkeimmiksi arvioimat ideat jalostuvat organisaatiosi käyttövoimaksi. Samalla osallistat tärkeät sidosryhmäsi asioiden kehittämiseen.

Kokeile, miltä ideointi ja yhteiskehittäminen verkossa tuntuu! Tällä sivulla on kokeiluversioita ideointia stimuloivasta palvelustamme, jotta saisit käsityksen miltä se näyttää osallistujan näkökulmasta.  Lopullisessa tuotteessa tekstit, kysymys-/sivujärjestys ja visuaalinen ilme vastaavat sinun organisaatiosi tarvetta.

 

Muutos maaliin yhteisvoimin

Yrityksemme tavoitteena on löytää yhdessä ratkaisut monimutkaisiin asioihin. Ei vain mennä töihin, vaan muutetaan työtä parempaan suuntaan.

Tätä tavoitetta tukeaksemme olemme tehneet muutoksia. Mietitään yhdessä, miten muutokset ovat vaikuttaneet ja mitä meidän tulee tehdä yhdessä, jotta pääsemme tavoitteisiimme?

Kuinka saavutamme visiomme niin, että meistä todella tulee alan paras organisaatio ja kuinka palaamme takaisin tavoitteiden mukaiselle kasvu-uralle?

Osallistu demoverkkoaivoriiheen täällä!

#henkilöstö #muutos #strategia #muutosjohtaminen #co-creation #osallistaminen #työhyvinvointi

Jatkojalosta ideointipäivän satoa

Kohtaavatko kansalaisten toiveet ja sote-uudistus?

Mitä haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia järjestöalan toimijat näkevät sote-uudistuksessa?

Tässä virtuaalisessa workshopissa syvennetään kasvokkaisessa ryhmätyöskentelyssä tehtyjä havaintoja. Aiheena ovat sote-uudistus, kansalaisten toiveet ja järjestökentän rooli.

 Osallistu virtuaaliseen workshoppiin täällä!

#jäsenkeskustelu #kansalaiskeskustelu #muutosjohtaminen #co-creation #osallistaminen #sote-uudistus #järjestöt #virtuaalinen workshop

Yritysvastuu kiinnostaa sidosryhmiä – ja sen voi hyödyntää liiketoimintaetuna

Tuskin mikään yritys tai organisaatio voi enää pysyttäytyä omalla turvallisella tontillaan – ainakaan ilman perusteellista pohdintaa siitä, mitä ulottuvuuksia toiminnalla on asiakkaille, sidosryhmille, yhteiskunnalle tai ympäristölle.

Kutsumme sinut mukaan yhteiseen sidosryhmädialogiin, jossa voit kertoa näkemyksesi yrityksen toiminnasta ja vaikutuksista.

Osallistu sidosryhmädialogiin täältä!

#yhteiskuntavastuu #yritysvastuu #kansalaiskeskustelu #sidosryhmäkeskustelu #olennaisuusanalyysi #CSR

Miten nousevat trendit ja ilmiöt vaikuttavat liiketoimintaan?

Liiketoimintaympäristön muutostekijät -dialogissa pohditaan organisaation jo tunnistamia, liiketoimintaan mahdollisesti vaikuttavia ilmiöitä. Tavoitteena on pohtia yhdessä niiden vaikutuksia, arvioida merkityksellisyyttä, syventää niitä ja saada konkreettisia ehdotuksia aikaan.

Muutostekijöiden pohdinta sopii erityisen hyvin osaksi osallistavaa strategiatyöskentelyä, esimerkiksi jo tunnistettujen aiheiden jatkojalostamiseen.

Osallistu muutostekijöiden pohdintaan täältä!

#megatrendit #trendit #muutostekijät #ilmiöt #toimintaympäristö #liiketoiminta #strategia #ennakointi