Värdearbete inom den offentliga förvaltningen

Din personal har en nyckelställning när det gäller att fullfölja din organisations värderingar och organisationskulturen. Att tydliggöra kulturen och uppdatera de värden som implementeras med hjälp av vår tjänst är ett utmärkt sätt att engagera personalen i utvecklingen av organisationen.

Med vår tjänst gör du det möjligt för alla att framföra idéer om nya värden och ge uttryck för dem och du får snabbt information om kulturella önskemål och fallgropar. Resultatet är att din organisationskultur förstärks och du kan införliva de uppdaterade värdena som en konkret av del av arbetsrutinen.

FÖRDELARNA MED VÅRA TJÄNSTER

Engagemang

Få personal aktivt involverad i att skapa en gemensam kultur och värdegrund

Personligt synsätt

Uppmuntra personalen att se på värderingarna ur sitt eget perspektiv

Förståelse

Förtydliga förståelsen för värderingarnas betydelse i vardagen

Konkreta åtgärder

Ta effektivt in de uppdaterade värdena i vardagen

Mätbarhet

Övervaka och mät hur uppdateringen av värdena lyckas

MED VÅR HJÄLP FÅR DU SVAR PÅ TILL EXEMPEL

Hur säkerställer jag att personalen och intressentgrupperna delar värdena i min organisation?
Hur skapar jag en ny värdegrund för organisationen?
Hur engagerar jag intressentgrupperna för utvecklingen av värden och kulturen?
På vilket sätt mäter jag hur värderingarna och kulturen fungerar?
HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss - vi svarar

Kontakta oss