Elevenkät förenar skolelever och hobbyer

Elevenkät förenar skolelever och hobbyer

Den nationella elevenkäten i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, som redan har genomförts fyra gånger, hör till de viktigaste verktygen för att höra barns och ungdomars röst i Finland. Totalt har enkäten genomförts fyra gånger.

Den nationella elevenkäten i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, som redan har genomförts fyra gånger, hör till de viktigaste verktygen för att höra barns och ungdomars röst i Finland. Totalt har enkäten genomförts fyra gånger. Senast under år 2020, då svaren kompletterades och kommunerna fick tilläggstid för svaren ända till början av år 2021. Nedanstående intervju med Iina Berden har gjorts efter enkäten år 2019.

Elevenkäten ett viktigt verktyg för hörande

År 2019 deltog nästan 100 000 grundskoleelever i en enkät där man frågade vad barnen och ungdomarna ville ha mer av i sitt liv och vilka saker de vill komma med idéer till och påverka. Av elevenkäten framgår vilka kultur- och idrottshobbyer eleverna vill se i sin egen skola.

”Tanken om elevenkäten föddes då vi funderade på att främja hobbyverksamhet år 2015. Det fanns ingen motsvarande kanal för att höra vårt lands skolelevers önskemål och synpunkter, så vi beslutade oss för att skapa en sådan. Det här nya arbetssättet stämmer bra överens med andan i statens spetsprojekt”, berättar undervisnings- och kulturministeriets konsultativa tjänsteman Iina Berden. Hörandet av skoleleverna var ett villkor för att få ministeriets bidrag. Om skolan inte hade svarat på elevenkäten skulle hörandet arrangeras på annat motsvarande sätt.

Resultaten stöder framtida planering

Resultaten, som även väckt mediernas intresse, visade att eleverna önskade sig mer tid med vänner och familjen i dagen, större möjligheter att påverka skoldagarnas innehåll samt möjlighet att syssla med fler slags kultur- och idrottsaktiviteter i skolan.

”Tack vare enkäten fick vi veta hurdana hobbymöjligheter barnen vill ha och hur man borde tillhandahålla dem. Kommuner, hobbyarrangörer och nationella aktörer drog också nytta av enkäten. Kultur- och idrottshobbyer har tagits till skolor där det finns ett stort intresse för en viss hobby som kommunerna inte erbjuder.”

Resultaten från elevenkäten är en del av undervisnings- och kulturministeriets kunskapsunderlag. ”Vi har utnyttjat resultaten bland annat vid utformningen av ett hobbypass och i barnkulturens linjedragningar.”

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss - vi svarar