Huvudrubrik Nationell barnstrategi förbereddes smidigt på webben

Huvudrubrik Nationell barnstrategi förbereddes smidigt på webben

”Under de exceptionella tiderna var det viktigt att vi kunde arrangera deltagandet på webben. Vi fick viktig information som var till stor nytta för att bereda barnstrategin”, säger Johanna Laisaari, generalsekreterare för beredningen av barnstrategin.

Den nationella barnstrategin tryggar barnens rättigheter

Finland har berett sin första nationella barnstrategi. FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar verkställigheten av konventionen om barnets rättigheter i Finland. Den bärande principen för strategin är ett barn- och familjevänligt Finland.

”Barnstrategins centrala mål är att öka barnens och ungdomars delaktighet. Barn och ungdomar har fått sin röst hörd i beredningen av strategin. I Finland kunde man låta barn delta också i större utsträckning”, konstaterar Johanna Laisaari, generalsekreterare för beredningen av barnstrategin vid statsrådets kansli.

Lyckat engagemang trots exceptionella tider

”Först var det meningen att vi skulle arrangera verkstäder och rundabordsdiskussioner exempelvis i skolor, men i och med Covid-19-pandemin ändrades planerna. På grund av en snäv tidtabell var vi tvungna att snabbt hitta ett nytt sätt att låta barn och ungdomar delta i så stor omfattning som möjligt och framför allt säkert. Då livediskussionerna inte blev av behövde vi ett effektivt sätt att delta på webben”, berättar Laisaari.

Fountain Park producerade en tvådelad Webbtankesmedja, med en deltagarstig för barn och ungdomar och en annan för vuxna, för att få en bättre helhetsbild. På barnens och ungdomarnas stig fördjupade man sig bland annat i deras vardag samt glädje- och sorgeämnen, påverkansmöjligheter och verkställandet av barnets rättigheter. På de vuxnas deltagarstig fokuserade man starkare på barnets rättigheter, möjligheter att delta och de vuxnas roll som möjliggörare.

”Vid valet av samarbetspartner vägde ett intressant sätt för barn och ungdomar att delta starkt. Fountain Parks tidigare erfarenhet av att engagera barn och ungdomar på flera olika språk var också viktig med tanke på slutresultatet, summerar Laisaari.

Viljan att påverka förmedlades via webben

I enkätsvaren framhävdes barnens och ungdomarnas ömsesidiga solidaritet och vilja att påverka saker som berör dem själva. Svaren var delvis rätt långa och deltagarna hade tydligt tagit sig tid att fundera på frågorna. I barnens och ungdomarnas tankar syntes även empati och omsorg. Vissa var exempelvis bekymrade över mobbning och diskriminering av andra.

Resultaten från webbenkäten kommer nu att utnyttjas i två olika faser. I samband med den nationella barnstrategin, som publiceras i februari år 2021, lyfter men fram barnens och ungdomarnas utmaningar. Enkätsvaren beaktas vid verkställandet av strategin och dess förberedelser, som fortsätter år 2021.

”Under de exceptionella tiderna var det viktigt att vi kunde arrangera deltagandet på webben. Nationellt besvarades undersökningen av nästan 3 000 barn, ungdomar och vuxna, och barn och ungdomar som fick sin röst hörd. Vi fick viktig information som var till stor nytta för att bereda barnstrategin”, berättar Laisaari.

På basis av vårt samarbete har Statsrådets kansli som del av beredningen ad den nationella barnstrategin publicerat handboken ”Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirjan lainvalmistelijoille osana”. Du kan ta del av handboken här.

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA OSS - VI SVARAR