Idekläckning på webben för Kommunförbundets strategiarbete

Idekläckning på webben för Kommunförbundets strategiarbete

Kommunförbundets strategiarbete och värdediskussion engagerade hela medlemsfältet, kommunerna och städerna samt förbundets egna experter och personal.

Hela medlemsfältet deltog i strategiarbetet

Kommunförbundet engagerade hela medlemsfältet, kommunerna och städerna samt förbundets egna experter och personal i sitt strategiarbete och i sin värdediskussion. Kommunförbundets strategi- och utvecklingsenhets Markus Pauni berättar hur deltagandet arrangerades i praktiken genom att kläcka idéer på webben och vilka resultat samarbetet producerade.

Värdediskussion över webben

I samarbetet våren 2019 önskade sig Kommunförbundet speciellt föra en värdediskussion i anslutning till strategiarbetet. Enligt Pauni var det praktiskt att använda den redan tidigare bekanta Webbtankesmedjan, då man med hjälp av den effektivt, snabbt och högklassigt kunde få en stor grupp människor att dela sina åsikter om specifika teman på webben. Nästan 300 representanter för Kommunförbundets intressenter bidrog med idéer kring Kommunförbundets värden och basuppgift.

”Fountain Parks produkt är speciellt bra då deltagaren får prioritera även andra deltagares åsikter på en piltavla, varvid vi som beställare får effektiva data om vilka frågor de anser viktigast”, berättar Pauni.

Efter själva deltagandet producerades en resultatrapport för Kommunförbundet med temaindelning och kombinerade utkast med föreslagna värden, som Kommunförbundets delegation bedömde och behandlade med sina förtroendevalda. Genom diskussionerna kristalliserades värdevalen. Arbetet resulterade i Kommunförbundets nya strategi, ”Kommunernas inflytelserika partner” samt i förbundets värden, som du ta del av på Kommunförbundets webbplats.