TietoEVRY medskapade företagets framtida arbetssätt

TietoEVRY medskapade företagets framtida arbetssätt

Vilka är framtidens arbetssätt? Över 11 000 tog vara på möjligheten och bidrog med sina åsikter i över 43 000 öppna svar.

Vilka är framtidens arbetssätt? När coronavirus-pandemin slog till övergick nyligen sammanslagna TietoEVRY snabbt och framgångsrikt till virtuellt arbete i de över 20 länder där företaget har verksamhet. Efter den inledande fasen av distansarbete ändrade TietoEVRY:s ledning proaktivt och snabbt sitt tänkande om följande fas och om hur hela organisationens sätt att arbeta bör och kunde utvecklas efter att den akuta krisen är över.

Involvera hela organisationen

Företaget grundade en tvärfunktionell arbetsgrupp för att fundera på och förbereda framtidens arbetssätt. Gruppen insåg att det skulle vara meningslöst att avancera väldigt långt utan att involvera hela organisationen och få höra de anställdas erfarenheter, bekymmer och önskemål för tiden under och efter pandemin.

Problemet var hur man skulle samla och analysera allt detta effektivt i stor skala och utan att offra det djup och den insikt som kvalitativt material och en genuin dialog alltid ger.

Den här utmaningen passade utmärkt ihop med Fountain Parks långa erfarenhet inom medskapandeprocesser.

Agilt samarbete med Fountain Park

I ett agilt samarbete med TietoEVRYs arbetsgrupp designade Fountain Parks experter med hjälp av sitt strategidialogverktyg en plattform där TietoEVRYs anställda fick dela sina erfarenheter och synpunkter samt bidra till att designa framtidens arbetssätt.

Över 11 000 tog vara på möjligheten och bidrog med sina åsikter i över 43 000 öppna svar.

Samlade åsikter och prioriteter för framtidens arbetsliv

För Fountain Park var den här volymen inget ovanligt, så de kunde analysera och and skapa en tydlig karta över organisationens synpunkter på några veckor. Resultaten bildade en stabil bas för efterföljande virtuella verkstäder och för den pågående ändringsprocessen för TietoEVRYs nya hybrida arbetssätt.

”Med hjälp av Fountain Parks plattform kunde vi engagera hela vår organisation och på allvar medskapa framtida arbetssätt för företaget. Processen gick smidigt och vi lyckades fånga kollegornas åsikter och prioriteringar samt i att tydligt kommunicera dem till vår ledning. Medskapandet berörde de olika aspekterna av det framtida arbetslivet, såsom kontorens roll, digitala samarbetsverktyg, stöd för distansarbete samt kulturella överväganden, samt gav goda insikter för de team som fortsätter att utveckla de här aspekterna inom företaget”, kommenterar TietoEVRYs kommunikations- och hållbarhetschef Kia Haring.

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA OSS - VI SVARAR