Uuden johtajan 100 päivää -opas

Uuden johtajan 100 päivää on aikaikkuna, jolloin uudessa tehtävässä tulisi saada jotain näkyvää aikaan.

Toimitusjohtajan vaativassa tehtävässä onnistumista voi edistää huomattavasti panostamalla heti aluksi aktiiviseen perehtymisjaksoon. Uudelle toimitusjohtajalle on elintärkeää analysoida organisaation tilannekuvaa useista näkökulmista, jotta toiminta ja kehittämispanostukset suuntautuvat mahdollisimman järkevästi ja tuottavasti organisaation vaiheeseen ja tavoitteisiin nähden.

Yleensä uusi johtaja valitaan toteuttamaan jotain muutosta organisaatiossa. Käyttämällä sadan päivän etsikkoajan viisaasti kokonaiskuvan saamiseksi, uusi johtaja pääsee nopeammin ymmärrykseen mikä jo toimii ja minkä varaan voi rakentaa tulevaisuudessa.

Koostimme oppaaseen hyödyllisiä asioita, joita uutena johtajana kannattaa huomioida. Saat oppaan maksutta käyttöösi täyttämällä oheisen lomakkeen.