Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Rekisterin pitäjä

Fountain Park Oy
Mikonkatu 19
00100 Helsinki
Y-tunnus 1632083-4
(jäljempänä ”me” tai ”FP”)

Rekisteriasioiden yhteystieto

Sähköposti: tietosuoja@fountainpark.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja/tai sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi yrityksille ja yhteisöille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja niihin liittyvien sopimus- ja muiden lupausten, oikeuksien ja velvollisuuksien täyttäminen
 • Asiakassuhteemme hoitaminen sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittäminen esimerkiksi kyselytutkimuksella
 • Mainonnan kohdentaminen sähköpostissa sekä yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

Voimme käyttää automaattista profilointia tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä ja hankintahistoriaa. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujemme kehittämisessä.

Tallennettavat tiedot

 • Rekisteröidyn perustiedot
  • Nimi
  • Asiakasnumero tai muu yksilöivä tunniste
 • Rekisteröidyn yhteystiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoitetiedot ml. IP-osoite
 • Yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten:
  • Y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero
  • Yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
 • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä
 • Henkilöprofiili
  • Työnantaja
  • Rooli tai tehtävänimike
  • Ilmaistut kiinnostuksenaiheet
  • Osallistumiset järjestämiimme tilaisuuksiin
 • Verkkokäyttäytyminen
  • Käynnit verkkosivuillamme ja sivujen lataukset siellä
  • Verkkosivuilla tarjoamiemme materiaalien lataustiedot
  • Lähettämiemme markkinointisähköpostien avaus- ja klikkaustiedot
  • Verkkosivukäynnin tekniset tiedot, kuten selain, käyttöjärjestelmä ja näyttökoko

Tietojen lähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Tietojen säilyttäminen

Julkisesti saatavilla olevista lähteistä, viranomaisilta, tai muilta kolmansilta osapuolilta saatuja tietoja, sekä rekisteröityjen verkkosivuillamme luovuttamia tietoja säilytämme 6 kk mikäli henkilöön ei ole ollut muuta kontaktia. Kontaktiksi laskemme tapaamisen, puhelinkeskustelun, sähköpostiin vastaamisen tai muun reaktion lähettämäämme yhteydenottoon, poikkeuksena luonnollisesti henkilön tietosuojalainsäädännössä taattuihin oikeuksiin vetoaminen.

Tietoja sellaisista henkilöistä, joihin meillä on ollut kontakti, säilytämme 36 kk viimeisimmästä kontaktista. Henkilö voi koska tahansa vaatia tietojensa poistamista ja / tai kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja muista yhteydenottomuodoista.

Tietoja henkilöistä joille olemme tehneet yksilöidyn tarjouksen palveluistamme tai joka on toiminut yhteyshenkilönä asiakasprojektissamme, säilytämme 60 kk viimeisimmästä kontaktista.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja edelleen paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä tai mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä. Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolisia käsittelijöitä, esimerkiksi erilaisia pilvipalveluita. Käytämme vain käsittelijöitä jotka huolehtivat tietosuojasta, ja joiden kanssa meillä on voimassaolevat käsittelysopimukset. Käyttämämme käsittelijät eivät pääsääntöisesti säilytä tietoja EU/ETA:n ulkopuolella. Käytämme asiakastiedoillemme säännönmukaisesti seuraavia käsittelijöitä:

 • Microsoft
 • ClickDimensions
 • Google Analytics

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat EU:n ja Yhdysvaltojen välisellä Privacy Shield-listalla, johon kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet eurooppalaisten tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn Yhdysvalloissa.

Tietojen suojaaminen

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: . Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Lähettämiimme sähköposteihin sisältyy aina mahdollisuus kieltäytyä mainonnan lähettämisestä jatkossa.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta evästeet.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Fountain Park Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.