Strategiatyö

Palvelumme on kehitetty tukemaan organisaatioita strategiatyön eri vaiheissa. Sen avulla innostat suuretkin joukot helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti mukaan strategiseen kehittämiseen.

Palvelumme avulla strategiatyöstä luodaan osallistava, avoin ja keskusteleva digitaalinen kehittämismatka. Osallistujat jakavat omia ideoitaan sekä vertaisarvioivat muiden näkemyksiä annetuista aiheista erilaisten virikkeiden ja näkökulmien tuella verkkodialogissa. Strategiaprosessista tulee läpinäkyvä ja sitouttava, ja sen sisäistäminen sekä toimeenpano helpottuvat.

Tulokseksi saat analysoitua tietoa sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia strategiatyön edistämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Hyödyt palvelustamme

Ymmärrys

Vahvista nopeasti ja vaivattomasti organisaation ymmärrystä strategiasta

Tilannekuva

Saa esiin sidosryhmien näkemykset strategian nykytilasta ja kehittämiskohteista

Selkeä suunta

Muodosta uskottavat strategiset tavoitteet

Konkretia

Tuo strategiaa edistävät konkreettiset toimenpiteet yhteiselle agendalle

Työkalut

Tarjoa johdolle ja esimiehille työkaluja strategiatyöhön ja sen toimeenpanoon.

Mitattavuus

Löydä erot suoriutumisessa eri yksiköiden välillä ja mittaa strategian toimeenpanoa

Avullamme saat vastauksia esimerkiksi näihin

Mistä tunnistan liiketoiminnalleni merkityksellisimmät strategiset painopisteet?
Miten sitoutan sidosryhmät strategian kehittämiseen?
Mistä tiedän, mitä sidosryhmät odottavat strategisilta toimenpiteiltä?
Miten mittaan toimenpiteiden onnistumista pitkällä aikavälillä?
Heräsikö sinulla kysymyksiä?

Ota yhteyttä - me vastaamme

Ota meihin yhteyttä