Kansalaiskeskustelu

Aidolle kuulemiselle kansalaisten ja päättäjien välillä on aina tarvetta. Kansalaiskeskustelu on hyvä väline osallistaa ihmisiä yhteiseen pohdintaan ja haasteiden ratkontaan. Monet organisaatiot ja yhteisöt pyrkivät hyödyntämään kansalaisten ideoita ja näkemyksiä.

Kansalaiskeskustelu ei ole huutelua

Huutelun ja vihapuheen sijaan menetelmämme tarjoaa kanavan rakentavalle kansalaiskeskustelulle, josta organisaatio saa tuloksena suuren joukon punnitsemia kehittämisehdotuksia.

Kansalaisia kannattaa kuunnella, taustoittaen ja laaja-alaisesti osallistamalla. Luodata heidän tulkintojaan, kokemuksiaan, sekä ratkaisuehdotuksiaan jäsenneltyihin haasteisiin.

Arvostava osallistaminen luo päätöksenteolle todellisen kaikupohjan silloin, kun osallisille välitetään samalla riittävä määrä tietoa. Joukoissa on viisautta, kun se osataan fasilitoida oikein.

Erityisesti tunteita kirvoittavista aiheista on vaikeaa käydä mielekästä keskustelua keskustelupalstoilla tai somessa. Provosoimaan pyrkiviä osallistujia on aina, ja tästä syystä esimerkiksi keskustelupalstat, kommenttikentät ja some-kanavat eivät anna riittävää kokonaiskuvaa päätöksentekijöille.

Etuna menetelmässämme on se, että asiat käsitellään teemoina tai aiheina, jotka eivät henkilöidy kehenkään osallistujaan, eikä niitä esitetä yksittäisinä puheenvuoroina.

Kansalaiskeskustelu vaikuttavammaksi verkkoaivoriihen avulla:

Verkkoaivoriihemme avulla voit esitellä asian ja antaa suuren yleisön tuoda esille näkemyksensä. Samalla kansalaiset voivat arvioida toistensa näkemyksiä. Syntyy vuoropuhelu, ei vain yksittäisten ihmisten tajunnanvirtaa. Verkkopohjainen menetelmä on myös demokraattinen, sillä parhaimmat ideat saavat osallistujajoukon kannatusta, eivät äänekkäimmät mielipiteiden esittäjät.

Olemme toteuttaneet kansalaiskeskusteluja mm.

  • lukuisille ministeriöille, virastoille ja medioille ajankohtaisista teemoista (lue HS Kuukausiliitteen juttu kansankäräjistä)
  • kaupungeille esimerkiksi kustannussäästötalkoista tai johtamisen kehittämisestä
  • järjestöille, yhdistyksille ja seurakuntayhtymille tulevaisuuden suuntaviivojen määrittelemiseksi.

Tuloksena kansalaiset saavat tietoa ja ymmärrystä eri asioista. Näin heillä on myös mahdollisuus viedä viestiäsi eteenpäin.

Verkkopohjaisen kansalaiskeskustelun jälkeen sinulla on käytössäsi laajojen osallistujajoukkojen parhaiksi arvioimat ideat ja kehittämisehdotukset, jotka antavat tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.