Janne Jauhiainen

gsm 050 321 7977
janne.jauhiainen@fountainpark.fi

Janne on toimitusjohtaja ja vastaa lisäksi projektituotannosta, analyyseistä ja tuotekehityksestä. Hän on innostunut joukkojen viisaudesta johtamisen arkeen, siitä kun isompi joukko ihmisiä löytää yhdessä ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin – ja saa ne tapahtumaan.

”Ideointi ja tavoitteiden konkretisointi käytännön toimiksi on siirtymässä työntekijöiden yhteiseksi työvälineeksi, sillä sitoutuminen ja motivoituminen tapahtuu osallisuuden kautta. Johdon rooli muuttuu mahdollistajaksi, innostajaksi ja valmentajaksi. Tulokset paranevat, kun ihmiset ovat innostuneita työstään ja saavat antaa oman panoksensa kehittämisen kaikkiin vaiheisiin.”

Riitta Ahlholm

gsm 040 503 1318
riitta.ahlholm@fountainpark.fi

Riitalla on monipuolinen johtamiskokemus myös kansainvälisissä organisaatioissa. Asiakkaina hänellä on erityisesti uusia johtajia, jotka saavat etumatkan tehtävässään NewLeaderOnboarding-palvelun avulla. Twiittaa Riitalle @riittafp jos sinua kiinnostavat johtamisen kysymykset.

”Hyvän johtamisen edistäminen on mieluinen tehtävä. Ja joukot tuovat siihen viisautensa aina uudella ja ainutlaatuisella tavalla organisaatiosta riippuen.”

Hanna Ali-Melkkilä

gsm 040 562 1882
hanna.ali-melkkila@fountainpark.fi

Hanna on yksi yrityksen perustajista ja hän on kiinnostunut erityisesti asiakaskokemuksen mittaamisesta ja ymmärtämisestä liiketoiminnnan kehittämisessä. Tietoa asiakkaista ei vielä osata hyödyntää riittävästi, sillä se ei leviä horisontaalisesti kaikille.

Vapaa-ajalla kaikki muu paitsi purjehtiminen on turhaa.
”Purjehduksessa on tärkeää ennakointi. Myös työelämässä on otettava aikaa miettiä ja valmistautua. Purjehdus on tiimityötä, ja kipparin pitää tulla hyvin juttuun miehistön kanssa.”

Hanna Niemelä

gsm 050 596 4244
hanna.heinonen@fountainpark.fi

Hanna on tilannetajuinen projektipäällikkö, joka luo asiakkaan kanssa merkityksellisiä kokonaisuuksia. Hanna pitää langat käsissään projektin alusta loppuun ja tiivistää laajoistakin aiheista oleellisimman selkeiksi viesteiksi. Monipuoliset viestintätaidot lähellä sydäntä, aktiivinen uuden oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen tärkeitä.

Jarkko Kuusinen

gsm 040 505 0081
jarkko.kuusinen@fountainpark.fi

Jarkko on kokenut projektien toteuttaja, jolle asiakkaan tavoite ja haaste ovat aina projektin ensisijainen lähtökohta. Jarkko on yksi Fountain Parkin perustajista. Hänen valttinaan asiakkaamme haasteen ratkaisuun on laaja kokemus liiketoiminnnan johtamisesta, yrittämisestä, johdon konsultoinnista sekä lähes 10 vuoden työskentelystä ulkomailla.

Jari Latvalahti

gsm 050 312 0298
jari.latvalahti@fountainpark.fi

Viimeisten kuudentoista vuoden ajan Jari on toiminut julkishallinnon johdon konsultoinnin tehtävissä. Tiedolla johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuolto, kansainvälinen benchmarking sekä tietoyhteiskunnan kehittäminen – siinä muutama avainsana, jotka kuvaavat Jarin osaamista ja kokemusta.

”Maailma on täynnä tietoa ja hyviä käytäntöjä. Haaste piilee siinä mitä niistä on oleellista hyödyntää milloinkin.”

Tuomo Lähdeniemi

gsm 040 833 3534
tuomo.lahdeniemi@fountainpark.fi

Tuomo on varatoimitusjohtaja, joka vastaa myynnin ja markkinoinnin johtamisesta, lisäksi hän on yksi Fountain Parkin perustajaosakkaista. Asiakastyössä Tuomo on erikoistunut muun muassa strategiatyöhön. Twitterissä @tuomolah

”Minua ovat kiehtoneet ICT-ratkaisut jo graduajoista lähtien, yli 30 vuoden takaa. Erityismielenkiinnon kohteenani ovat sivistysinstituutiot Suomessa ja ulkomailla.”

Teppo Nieminen

gsm 050 544 1623
teppo.nieminen@fountainpark.fi

Teppo on tehnyt Fountain Parkin asiantuntijana lähes kaikkia mahdollisia projekteja erilaisten asiakkaiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Painopistealueita ovat kuitenkin ennakointi, strategia ja muutoksen johtaminen. Laaja-alainen kiinnostus asioihin ja ilmiöihin mahdollistaa asioiden sovittamisen laajempaan kontekstiin, ja näkyy avainasiakkaillemme konkreettisesti vuosittain myös Fountain Parkin joululahjakirjan muodossa.

Petri Nuppunen

gsm 040 759 2960
petri.nuppunen@fountainpark.fi

Petri työskentelee sekä projektien toteutuksessa että myynnin tukitehtävissä. Hän tuo tuoretta ja raikasta näkökulmaa projekteihin. Uudet ratkaisut yhdistettynä korkeaan asiakastyytyväisyyteen ovat Petrille tärkeitä prioriteetteja, joita jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen tukevat.

Lea Remes

gsm 050 410 9063
lea.remes@fountainpark.fi

Lea työskentelee visuaalisena suunnittelijana ja pyrkii aina hyvään lopputulokseen kaikessa mitä hän tekee asiakkaille. Hänellä on kyky sopeutua nopeasti uusiin tilanteisiin sekä priorisoida asioita. Lea on luotettava ja luova henkilö, jolla on silmää yksityiskohdille.

Roland Steenblock

gsm +49 (0) 214 690 590 00
roland.steenblock@fountainpark.de

Roland Steenblock on Fountain Park Executive Consulting yhteyshenkilömme Saksassa.

Anu Valtari

gsm 050 550 3150
anu.valtari@fountainpark.fi

”Selkäytimessäni ovat projektit, prosessit ja asiakkaan haasteen ratkaiseminen crowdstormingia hyödyntäen. Tähtäimessä muutoksen aikaansaamisen edistäminen.”

Anu on talviuimari, jolla on hallussa olennaisen sanoman tiivistäminen.

Linnea Pitkänen

gsm 0503060818
linnea.pitkanen@fountainpark.fi

Linnean vastuualueena ovat myynnin ja markkinoinnin eri tehtävät ja ajoittain hän häärii myös asiakasprojektien parissa. Hän on kiinnostunut eri työelämän ilmiöistä, ja haastaa itseään mielellään asiassa kuin asiassa. Linnea nauttii erityisesti muiden auttamisesta ja yhdessä tekemisestä.