Etäjohtaja, tässä vinkkejä työsi tueksi!

Etäjohtaja, tässä vinkkejä työsi tueksi!

Uusi alku se on etänäkin

Uudessa organisaatiossa aloittaminen on aina kutkuttava tilanne niin aloittajalle kuin olemassa olevalle henkilöstölle. Oman lisänsä muutokseen tuo yleistynyt etätyö ja verkon yli tapahtuva kanssakäyminen. Silti, niin uusi johtaja kuin etäjohtajakin voi löytää edestään samankaltaisia haasteita. Onneksi muuttuneisiin tilanteisiin on olemassa toimivia ratkaisuja, joiden avulla etäjohtaja voi ottaa uuden organisaation tehokkaasti omakseen. Tutustu tarkemmin teemoihin, joita on hyvä pohtia ennen etäjohtajan saappaisiin astumista.

Nyt ei kuulu, nyt ei näy – aka läsnäoloa etäyhteyksin

Etäjohtajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu vuorovaikutuksen luominen ja luottamuksen herättäminen, jotta henkilöstön kokemuksista ja tarpeista voidaan koota selkeä organisaation tilannekuva. Myös läsnäolon ja aidon kiinnostuksen osoittaminen ihmisten ja organisaation asioihin on olennaista, vaikkakin nykytilanteessa kaiken tämän tulisi välittyä tietokoneen kameran, chat-viestien sekä sähköpostin kautta. Omat haasteensa aloitukseen tuovat myös operatiiviset tehtävät ja niiden etenemisen seuranta. Kysymysmerkkejä voi nousta esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Miten kokonaiskuva pysyy uuden johtajan näpeissä?
  • Miten missio, visio ja strategia saadaan elämään organisaatiossa myös etänä?
  • Miten pystytään seuraamaan, että edetään tavoitteiden mukaisesti?
  • Miten motivoidaan henkilöstöä ja edistetään yhteisöllisyyden tunnetta verkon yli?

Myös eristäytyminen teknologian taakse on etänä helpompaa, joten on tärkeää hyödyntää työkaluja ja pelisääntöjä, joiden avulla yhteistä huomioita vaativat toimenpiteet saadaan rullaamaan ja vuoropuhelu käyntiin.

Etäjohtaja, luo luottamusta omannäköisellä vuorovaikutuksella 

Etäjohtaminen on meille Suomessa vielä verrattain uutta, eikä ole aina helppoa ymmärtää, millaisia toimia henkilöstö johtajalta uudessa normaalissa odottaa. Toisaalta tilanne on osuva esimerkiksi uusien johtamistyylien kokeilulle sekä eri teknologioiden hyödyntämiselle. Sopiva määrä kokeiluja tarvitsee rinnalleen myös tasaista tekemistä, rutiineja, jotka on hyvä istuttaa organisaatioon heti uuden johtamispestin alkaessa. Vuorovaikutuksen luominen ja one-to-one keskustelujen avaaminen kannattaa aloittaa niin nopeasti kuin mahdollista.

Oli kyseessä sitten viestittely Teamsissa tai Slackissa, videokeskustelut tai muut lähestymiset, tulee keskustelu heti avata, jotta johtaja pääsee paremmin sisälle organisaation tapahtumiin ja henkilöstö kokee, että heidät otetaan huomioon. Persoonallisesta, omannäköisestä viestinnästä ei kannata uudessa normaalissa tinkiä, sillä nyt jos koskaan viesteillä ja niiden sisällöllä on väliä. Vaikka etätyö ja kasvokkaisen kommunikaation vähyys jo ketuttaisikin, ei viestinnän tarvitse maistua puulta. Jos asennetta löytyy, on sitä hyvä laittaa peliin.

Pelisäännöt organisaation tiellä pitää

Etäjohtaminen sekä osallistaminen vaatii johtajalta hurjasti enemmän kuin kasvokkainen kanssakäyminen. Vuorovaikutuksen elementtien, eleiden ja ilmeiden tulkinta muuttuu haastavammaksi, eikä satunnaisia kahvipöytäkeskusteluja synny, ellei niille varaa erikseen aikaa. Johtajan onkin tärkeää panostaa säännölliseen vuorovaikutukseen ja keskustella tiimien kanssa etäosallistumisen säännöistä. Sääntöjä laadittaessa tulee organisaation kulttuurin olla johtajalle tuttu, jotta sopivat vuorovaikutuksen tavat ja ajat saadaan selviksi hyvässä yhteisymmärryksessä. Oli kyseessä sitten säännölliset videotervehdykset, viikkokahvit tai muut virtuaalitapahtumat operatiivisen toiminnan pyörittämisen ohessa, tulee osallistumistavan olla henkilöstölle mielekäs ja yhteisöllisyyttä sekä luottamusta lisäävä.

Etäjohtaja, muista merkityksellisyys 

Uudet alut ovat kuormittavia ilman poikkeusaikaakin. Muista siis ottaa aikaa myös itsellesi ja pitää huolta siitä, että johdat omaa tekemistäsi armollisesti. Kaiken ei tarvitse olla heti valmista, eikä kaikkea tarvitse tehdä yksin. Uuden organisaation henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen on enemmän kuin suositeltavaa, heti alusta alkaen. Vastuunjaon ja yhdessä tekemisen peräänkuuluttaminen laskee etäjohtajan taakkaa ja lisää hyvinvointia työssä. Käy henkilöstön kanssa yhdessä läpi, mitkä asiat tuovat työhön merkityksellisyyttä ja miten merkitys näkyy koko organisaation tasolla. Pyri panostamaan siihen, että merkityksellisyys pysyy yllä etänäkin, sillä se on voimavara, joka kantaa läpi pimeimmänkin poikkeustalven.

Lisää aiheesta