Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Palvelumme on kehitetty tukemaan organisaatioita tällaisen suuren muutosprosessin erilaisissa vaiheissa.

Uudistuksen onnistumisen kannalta tärkeää on löytää yhteinen päämäärä, tavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi. Samaan aikaan on tärkeää huolehtia siitä, että ne, joita uudet rakenteet ja toimintatavat koskevat, pääsevät osaltaan vaikuttamaan suunnitteluun sekä toteutukseen.

Verkkopohjaisella osallistamisella saadaan suuret ja pienet joukot helposti, nopeasti ja resurssitehokkaasti mukaan luomaan uutta ja kehittämään olemassa olevaa. Osallistujat jakavat omia ideoitaan sekä vertaisarvioivat muiden näkemyksiä annetuista aiheista erilaisten virikkeiden ja näkökulmien tuella verkon yli.

Saat tulokseksi analysoitua tietoa laadullisesta aineistosta sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kehittämistyön ja päätöksenteon tueksi joko suuresta kokonaisuudesta tai tietystä osa-alueesta. Tulosyhteenveto laaditaan tieto- ja tulostarpeidesi mukaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Jari Latvalahti, liiketoimintajohtaja. Puh. +358 50 312 0298 Sähköposti: jari.latvalahti@fountainpark.fi

Palvelumme hyödyt

Resurssitehokkuus

Reagoi nopeasti ja tee perusteltuja päätöksiä verkkoaivoriihen tulosten pohjalta. Käytä työaikaa ja hyödynnä osallistujien asiantuntijuutta tehokkaasti.

Vuorovaikutteisuus

Lisää vuorovaikutteisuutta ja rakenna luottamusta avoimella dialogilla verkossa. Vähennä muutokseen liittyvää epävarmuutta viestimällä yhtenäisesti muutoksen vaiheista.

Henkilöstön hyvinvointi

Tue oikealla tavalla henkilöstön jaksamista ja osaamisen kehittämistä. Hyödynnä tehokkaasti osaamista ja vahvista työyhteisön veto- ja pitovoimaa. Kehitä henkilöstön strategista ajattelua.

Sitoutuminen

Lisää osallistujien sitoutumista tarjoamalle heille yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttamiseen muutos- ja kehittämistilanteissa.

Yhteistyö

Muodosta vuoropuhelun avulla selkeä kuva yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista sekä edellytyksistä niiden kehittämiseksi.

Kattava kokonaiskuva

Hyödynnä laajasta laadullisesta aineistosta analysoitu kokonaiskuva tilanteeseen liittyvistä haasteista ja ratkaisuehdotuksista. Tunnista asiakkaidesi sekä sidosryhmiesi odotukset ja tarpeet. Selvitä hiljaiset signaalit.

Avullamme saat vastauksia esimerkiksi näihin

Miten johdat muutosta ja onnistut sote-integraatiossa?
Millaisia palveluita ihmiset ovat valmiita käyttämään sähköisesti?
Miten teet asiakaslähtöisen palvelustrategian?
Miten varmistat, että teet oikeita tekoja työhyvinvoinnin kehittämiseksi?