Kunnat ja kaupungit ovat monitoimialaisia organisaatioita, joissa on olennaista toimia aktiivisesti asukkaiden kanssa hyvää ja kestävää arkea rakentaen.

Kestävän kehityksen eri näkökulmien huomioiminen on kuntien ja kaupunkien tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Asukkaiden aktiivinen kuunteleminen ja osallistaminen muun muassa palvelujen, asiakaslähtöisyyden, kaupunkiympäristöjen sekä kiertotalouden kehittämiseen edistää kuntien ja kaupunkien elinvoimaa ja tekee alueista houkuttelevampia asua.

Palvelumme soveltuu erinomaisesti laajojen joukkojen kuulemiseen ja oleellisten asioiden esiin nostamiseen haastavissakin aiheissa verkon yli. Avullamme kommunikoit ja lisäät yhteistyötä asukkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.

 

Palvelumme hyödyt

Tasavertaisuus

Anonyymi osallistuminen edistää parhaiden, ei äänekkäimpien ideoiden kannatusta

Kestävä tulevaisuus

Edistä kestävän kehityksen osa-alueita tehokkaasti alueen asukkaiden kanssa

Sitoutuminen

Lisää asukkaiden ja muiden sidosryhmien sitoutumista antamalla mahdollisuus vaikuttaa alueen kehittämiseen

Palaute

Saat sidosryhmiltäsi arvokasta palautetta käytännön kokemuksista sekä soveltuvuudesta

Lähidemokratian edistäminen

Monipuoliset osallistumisen tavat tukevat alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia

Odotusten ylittäminen

Pystyt tulosten avulla hiomaan sidosryhmiäsi parhaiten palvelevat kestävät ratkaisut

Avullamme saat vastauksen esimerkiksi näihin:

Miten sitoutan alueen asukkaat edistämään kestävää kehitystä?
Miten varmistan, että erilaiset näkemykset tulevat huomioiduksi päätöksenteossa?
Miten saan sidosryhmäni ratkomaan yhteisiä haasteita verkossa?
Miten seuraan kehitysprosessin etenemistä?
Heräsikö sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä - me vastaamme!

Ota meihin yhteyttä