Palvelumme avulla johdat muutoksia liiketoiminta- ja henkilöstölähtöisesti ja osallistat tärkeät sidosryhmäsi muutoksen läpivientiin alusta alkaen.

Muutostilanteet ovat usein kuormittavia. Muutoksen onnistumisen kannalta olennaista on löytää yhteinen päämäärä, tavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi. Samaan aikaan on tärkeää huolehtia siitä, että ne, joita muutos koskee, pääsevät osaltaan vaikuttamaan sen suunnitteluun sekä läpivientiin.

Palvelumme avulla saat henkilöstösi, hallituksesi sekä muiden ydinryhmien omakohtaiset ajatukset ja ideat päätöksenteon tueksi helposti ja nopeasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla sitoutat tärkeitä sidosryhmiäsi ja annat heille mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Palvelumme hyödyt

Luottamus

Rakenna luottamusta avoimella dialogilla verkossa

Avoimuus

Vähennä muutokseen liittyvää epävarmuutta viestimällä yhtenäisesti muutoksen vaiheista

Sitoutuminen

Lisää sidosryhmiesi sitoutumista antamalla mahdollisuus vaikuttaa muutoksen kulkuun

Kokonaisnäkemys

Saa suodattamaton ja suora kokonaisnäkemys muutokseen liittyvistä haasteista ja hyviksi havaituista käytännöistä

Viisaus

Hyödynnä sidosryhmiesi viisaus yhteisen haasteen ratkaisemisessa

Tehokkuus

Reagoi nopeasti ja tee perusteltuja päätöksiä verkkodialogin tulosten pohjalta

Avullamme saat vastauksia esimerkiksi näihin

Miten mittaan muutoksen onnistumista pitkällä aikavälillä?
Miten viestin muutoksen vaiheista läpinäkyvästi?
Miten vähennän muutokseen liittyvää epävarmuutta?
Miten sitoutan sidosryhmät muutokseen?
Heräsikö sinulla kysymyksiä?

Ota yhteyttä - me vastaamme

Ota meihin yhteyttä