Strategiatyö

Ketterässä ja dialogisessa strategiatyössä henkilöstö ja johto muodostavat strategiaprosessin erilaisia näkökulmia ja tulkintoja vaihtamalla. Dialogisuus säilyy läpi strategiaprosessin, vaikka valta säilyy johdolla. Tuloksena syntyy ajassa elävä ja toteutuva strategia.

Strategiadialogi-palvelun avulla tuet dialogia strategiatyön eri vaiheissa.

Ennakoiva strategiatyö

Ota koko henkilöstön ja sidosryhmät mukaan strategiatyöhön jo suunnitteluvaiheessa

 • Saa esiin näkemykset vahvuuksista ja kehityskohteista sekä toimintaan vaikuttavista trendeistä suoraan ja suodattamatta strategiatyön pohjaksi
 • Muodosta yhteisen kuvan eri tulevaisuuksista, ja niiden tarjoamista uhkista ja mahdollisuuksista
 • Tiedä mitä asiakkaat ja muut sidosryhmät odottavat
 • Viesti kehityksen suunnasta ja sitoutat tulevaan muutokseen hyvissä ajoin
 • Muodosta uskottavat strategian tavoitteet
 • Varmista, että strategia on linjassa muun kehitystyön kanssa

Strategian toimeenpano ja mittaaminen

Viesti uusista strategian painotuksista, löydä parhaat keinot kytkeä strategia työn arkeen ja mittaa edistymistä

 • Vahvista nopeasti ja vuorovaikutuksellisesti strategiakokonaisuuden ymmärrystä koko organisaatiossa
 • Selvitä henkilöstön suhtatutumisen uutta strategiaa ja muutosta kohtaan
 • Löydä potentiaaliset kipupisteet ja ratkaisuehdotukset
 • Tuo muutosta edistävät konkreettiset toimenpiteet priorisoituna yhteiselle agendalle
 • Tarjoa johdolle ja esimiehille työvälineitä strategiatyöhön ja toimeenpanoon
 • Kytke strategian jokaisen omaan työhön. Strategia toteutuu, kun se ymmärretään ja otetaan omaksi
 • Mittaa toimeenpanoa
 • Löydä erot suoriutumisessa eri yksiköiden välillä