Strategiatyö

Strategiatyötä voi tehdä lukemattomilla eri tavoilla organisaation tarpeen mukaan. Organisaatiosta riippumatta strategiatyö kannattaa kuitenkin tehdä osallistavasti, jotta kaikki näkökulmat, kokemukset ja tiedot saadaan hyödynnettyä.

Strategiasta tulee myös käytännön toimintaa, kun siitä tehdään konkreettinen arjen työkalu. Strategian laatimisen perimmäinen tarkoitus on kuvata tulevaisuuden tahtotilaa ja keinoja joilla sinne päästään. Jos strategiaa ei tunneta ja se ei vaikuta kenenkään työhön, se ei voi toteutua.

Kun strategiset prioriteetit on määritelty, kannattaa kaikki ne henkilöt, joiden työssä strategian tulisi toteutua, ottaa mukaan pohtimaan miten strategia parhaiten kytkeytyy arjen toimintaan ja tekemiseen.

Ajattelu strategiatyöstä on muuttumassa. Olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, joten on tunnistettu että strategian tulisi olla keskustelussa selvästi useammin, jotta tunnistetaan mihin suuntaan työtä pitää suunnata ja mitkä asiat eivät ole enää toimivia.

Osallistava strategiatyö antaa enemmän:

 • Tiedät mitä toimintaympäristössä tapahtuu, ja mitä siellä voi tapahtua.
 • Muodostat yhteisen kuvan eri tulevaisuuksista, ja niiden tarjoamista uhkista ja mahdollisuuksista.
 • Lisäät organisaation tulevaisuusorientaatiota ja saat työntekijät tarkkailemaan toimintaympäristöä.
 • Saat tietää ajatusten valtavirrat ja vähemmän todennäköiset kehityssuunnat, sekä mahdolliset sokeat pisteet.
 • Saat näkemykset suoraan ja suodattamatta organisaation rajapinnoilta.
 • Viestit organisaatiolle ennakoinnin ja muutosketteryyden merkityksestä, ja sen kaikille asettamista haasteista.
 • Seuraat strategian toteutumista tekemisen tasolla ja asetat välitavoitteita.
 • Voit suunnata tekemistä uudelleen, kun toimintaympäristö muuttuu.

 

Strategiatyö on kaikkien asia

Osallistavalla strategiaprosessillamme otat henkilöstön mukaan strategian laatimisen alkumetreiltä. Tarjoamme työkaluja ja menetelmiä, joilla strategia toteutuu, kun se ymmärretään ja otetaan omaksi.

 • Viestit tavoitteista kaikille ja varmistat että viesti tavoittaa.
 • Tunnistat esimiesten keskeisen aseman ja tarjoat heille työvälineitä strategiatyöhön viestinnän ketjussa.
 • Varmistat, että strategian sisällössä ei ole ristiriitaa henkilöstölle asetettujen tavoitteiden kanssa.
 • Kytket strategian jokaisen omaan työhön.
 • Muodostat uskottavat strategian tavoitteet.