Asiakkaiden kuuleminen tuotti yli 3 500 osallistumista!

Asiakkaiden kuuleminen tuotti yli 3 500 osallistumista!

Asiakkaiden kuuleminen verkkoaivoriihen avulla toi kahdessa viikossa 3 500 asiakkaan äänen osaksi palveluiden kehittämistä.

Pirkanmaan Osuuskaupan tavoitteena on luoda asiakasomistajille helpompia hetkiä ja lisätä arjen hyvinvointia. Asiakkaiden kuuleminen on olennainen osa palvelukehitystä.

Pirkanmaan Osuuskauppa kaipasi laajempaa ymmärrystä siitä, mitkä ovat asiakasomistajien mielestä hyvän elämän rakennuspuita. Laajaa aihetta kartoitettiin verkkopohdinnalla, jossa mietittiin ihmisten arkea, unelmia ja haaveita. Hetki hyvän elämän parissa sisälsi myös muiden osallistujien ajatusten arviointia ja jatkojalostamista.

Asiakkaiden kuuleminen toiminnan ytimessä

Laajojen joukkojen osallistamiseen ja laadullisen aineiston keräämiseen valittiin kumppaniksi Fountain Park. Valintaan vaikutti verkkoalustan helppous ja pelillisyys, sekä kotimaisen firman pitkä kokemus verkossa toteutettavan yhteiskehittämisen parissa.

”Hyvän elämän pohdinta haluttiin avata mahdollisimman laajalle joukolle. Kumppaniksi tähän toteutukseen valittiin suomalainen Fountain Park, jolla on yli 20 vuoden kokemus sidosryhmien kuulemisesta verkon välityksellä”, Pirkanmaan Osuuskaupan liiketoimintamuotoilija Sini Tiainen kertoo.

Kahden viikon osallistumisaika toukokuun lopussa 2020 tuotti yli 3 500 osallistumista.

Uudenlaisen ideoinnin tuloksista laaja hyöty

Verkkopohdinnan tuloksia hyödynnetään laajasti uusien palveluiden kehittämisessä sekä olemassa olevien palvelujen parantamisessa.

”Verkkopohdinnan tarkoituksena oli kuulla, mikä pirkanmaalaisille on tärkeää ja mistä hyvä elämä muodostuu. Yllätyimme iloisesti, kuinka hyvin teema sai ihmiset tulemaan mukaan pohdintaan. Yli 3 500 osallistumisen määrä ylitti odotuksemme. Pohdinnan tulokset nostivat esiin vahvoja teemoja, jotka auttavat jäsentämään viestintää sekä kohdentamaan palvelukehitystä kiinnostaviksi koetuille osa-alueille”, kertoo liiketoimintamuotoilija Sini Tiainen.

Heräsikö sinulle kysymyksiä aiheesta

Ota meihin yhteyttä