HS Kansankäräjät: sääntelyn vähentäminen välttämätöntä

HS Kansankäräjät: sääntelyn vähentäminen välttämätöntä

Helsingin Sanomat toteutti kansankäräjät alkukesästä 2014, kun lukijat kutsuttiin ideoimaan entistä parempaa Suomea. Verkkoaivoriihellä haluttiin pohjustaa Suomen 100-vuotissyntymäpäivää, jota vietetään 2017.

Helsingin Sanomat toteutti kansankäräjät alkukesästä 2014, kun lukijat kutsuttiin ideoimaan entistä parempaa Suomea. Verkkoaivoriihellä haluttiin pohjustaa Suomen 100-vuotissyntymäpäivää, jota vietetään 2017. Tärkeimmäksi aiheeksi laajassa kansalaiskeskustelussa nousi holhouksen ja sääntelyn vähentäminen.

Verotus oli ehdotusten suosituin teema. Se nousee esiin yli tuhat kertaa. Kansankäräjiin osallistuneilla oli erityisen paljon sanottavaa myös koulutuksesta, työn tekemisestä, tasa-arvosta, yksilön vastuusta, yrittämisestä ja demokratiasta.

Ehdotuksista puuttuvat kansalaisten vaatimukset viranomaisille parempaan lakien toimeenpanoon, hallituksen eroon, korruption poistamiseen tai esimerkiksi poliisin voimankäytön hillitsemiseen. Suuria ihmisoikeuskysymyksiä ei myöskään nouse esiin homojen avioliitto-oikeutta lukuun ottamatta.

Melkein satavuotiaassa Suomessa vallitsee sanan- ja ilmaisunvapaus, demokratia toimii kohtalaisen hyvin. Vielä suorempi vaikuttaminen, jota kansa vaatii, on mahdollista jo nyt kansalaisaloitteilla.

Ehdotukset kertovat myös siitä, mihin itsenäinen Suomi on satavuotisen olemassaolonsa aikana tullut. Se todellisuus on kovin toisennäköinen kuin sata vuotta sitten. Silloin vanhusten ja muiden vaivaisten asema oli kurja, jos sukulaiset eivät heistä huolehtineet. Vähä vähältä yhteiskunta on ottanut vastuun heikommistaan. Se hoitaa sairaat, ruokkii ja kouluttaa lapset tai maksaa toimeentulotukea niille, joiden omat varat eivät riitä kohtuulliseen elämään.

Fountain Parkin asiantuntijat ja HS:n toimittajat kävivät ehdotuksia yhdessä läpi. Ehdotuksia Suomen parantamiseksi tuli 6 884 ja ne jaoteltiin asia-alueittain ja sen mukaan, miten tärkeänä ehdottajat eri teemoja pitivät. Ehdottajat saivat myös kommentoida toisten kirjaamia ideoita.

Koko juttu luettavissa HS Kuukausiliitteessä 6.9.2016

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä