Etätyö toimivaksi yksin ja yhdessä – vinkkejä (etä)työyhteisön johtamiseen

Etätyö toimivaksi yksin ja yhdessä – vinkkejä (etä)työyhteisön johtamiseen

Etätyö on poikkeustilanteen uusi normaali

Elämme jännittävää aikaa, jossa etätyö on noussut äkisti arvoon arvaamattomaan. Poikkeustilanne on tuonut meistä jokaisen uuden äärelle. Monelle uudet työtavat voivat aiheuttaa hämmennystä ja sopeutumishaasteita, toiset taas ottavat kaiken ilon irti kotona olemisesta. Oli tilanne mikä tahansa, on tärkeää huolehtia siitä, että etätyö ja tiimit toimivat, organisaation ilmapiiri pysyy positiivisena ja turvallisena, liiketoiminnan kannalta tärkeät päätökset saadaan tehtyä ja asianosaiset otettua osaksi päätöksentekoa ilman kasvokkaista kontaktia.

Ruoki motivaatiota, turvallisuutta ja luovuutta poikkeustilanteesta huolimatta

Etätyö (niille, joille se on mahdollista) ja erilainen arki voi tuoda esiin aivan uudenlaisia iloja ja haasteita. Jonkun on vaikeaa keskittyä tai suunnitella työtä eteenpäin, jollain työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy entisestään, kun taas joku pääsee kotikonttorilla tekemisen flow-tilaan kerta toisensa jälkeen.

Reagoimme jokainen muuttuneeseen tilanteeseen omalla tavallamme. Nyt onkin äärimmäisen tärkeää pitää yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä omiin tiimiläisiin ja kartoittaa, mikä heitä motivoi, millaista tukea he kenties tarvitsevat ja mikä auttaa heitä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Miettikää yhdessä, mitkä hyvät käytännöt ovat toimineet aikaisemmin ja hahmotelkaa uusia. Pääasia, että homma rullaa!

Vaikka kaikki keskustelut käydään nyt verkon välityksellä, tulee ne käydä ihmiseltä ihmiselle. Avoin viestintä, yhdessä ideointi ja huumori pitävät mielen virkeänä ja yhteishengen korkealla. Samalla on tärkeää huolehtia myös siitä, että tekemisen päämäärät, vastuut ja aikataulut ovat kaikille selkeät.

Määritä nykytila ja hahmottele huomista

Poikkeustilanteessa on tärkeää selvittää, millaisessa tilanteessa ollaan nyt, ja millä eväillä selviydytään myös huomiseen. Hahmottelimme alle kysymyksiä, joiden läpikäymisestä voi olla hyötyä tekemisen päämäärän kirkastamiseksi ja olennaiseen keskittymiseksi.

Missä mennään nyt

  • Mitä päämäärää kohti kuljemme juuri nyt?
  • Millainen tekeminen auttaa meitä selviämään poikkeustilanteessa?
  • Miten voin omalla työpanoksellani edistää onnistumistamme poikkeustilanteessa?
  • Millaista osaamista meillä on poikkeustilanteen taklaamiseksi?

Mitä tarvitaan onnistumiseksi

  • Mikä auttaa meitä jaksamaan poikkeustilanteen yli? Mistä saamme työn iloa?
  • Mitkä olivatkaan työyhteisömme pelisäännöt? Roolit, vapaudet, vastuut?
  • Mikä motivoi ja aktivoi työn tekemiseen? Mikä haittaa työn sujumista?
  • Mitä tietoja tarvitaan, jotta työ sujuu?
  • Millaista osaamista vielä tarvitsemme tilanteen taklaamiseksi? Miten voimme hankkia sitä matalalla kynnyksellä?

Lisää aiheesta