Kunnanjohtajan vierasblogi: Osallistamisen prosessi voimaannuttaa koko kuntaa

Kunnanjohtajan vierasblogi: Osallistamisen prosessi voimaannuttaa koko kuntaa

Kirjoitin 70-luvulla yläasteella aineen, joka päättyi havaintoon, että 40-vuoden päästä yhteiskuntaamme johdetaan kumiaivoilla, jotka ovat joustavat ja toimivat vuorokauden ympäri hyödyntäen kaikkea maailmallista tietoa. Sain aineesta nelosen ja paperin kulmaan oli kirjoitettu ”Ei maailma voi 40-vuoden aikana noin paljoa kehittyä. Sinä kirjoitit aiheen vierestä.”  Aihe oli ”Millainen Suomi on 40-vuoden kuluttua”.

Kuntalaisten aito osallistaminen vaatii päättäjiltä rohkeutta

No, kumiaivoja meillä ei vielä ole, mutta meillä on orastava kollektiivinen älykkyys ja kyky louhia tietoa.  Kollektiivisella älykkyydellä viittaan avoimen viestinnän avulla saavutettuun yhteiseen näkemykseen ja tiedon louhinnalla oleellisen ja tärkeän tiedon erottamiseen suurista massoista. Viittaan oikeaan asiapohjaiseen, avoimeen viestintään, en somepohjaiseen pölhöpopulismiin. Pölhöpopulismia me monet, varsinkin lauantai-iltaisin saunan jälkeen harrastamme, tai siis harrastaisimme, jos olisi puolisolta lupa.

Kuntalaki vaatii kunnilta osallistamista eli asukkaiden kuulemista ja asukkaille tarjottua mahdollisuutta osallistua omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perinteisin osallistamisen keino on äänestäminen. Äänestämällä rakennetaan demokratiaa, mutta onko nykyisenkaltainen vaaleilla synnytetty demokratia kattavaa?   Onko valtuustoihin valituilla yksin riittävä tieto ja kyky toimia siten, että kunta pysyy dynaamisena ja elinvoimaisena tässä rakennemuutoksessa?

Löytyykö päättäjiltä rohkeutta ja uskallusta päästää kuntalaiset mukaan päätöksentekoon rikastuttamaan ajattelua? Löytyykö kykyä ja taitoa jalostaa osallistamisen kautta saatu tieto paremmiksi palveluiksi? Kysymyksiä riittää tässäkin asiassa paljon enemmän kuin hyviä vastauksia.

 

Innovatiivinen johtaja pitää kuntalaisia voimavarana, yhteinen prosessi on tärkeä

Dynaamisten ja innovatiivisten kuntien yksi yhteinen tunnusmerkki on, että niillä on johdossaan vahvoja osallistamista kannattavia ihmisiä ja kuntalaiset koetaan voimavarana, joka luo hyvinvointia koko kuntaan.

Avoimen osallistamisen prosessi kysyy tiedon hyödyntäjiltä kovaa paineensietokykyä, koska kollektiivisesta tiedosta louhittu vastaus voi olla yllättävä. Vastaus ei ole etukäteen ennustettava ja saattaa poiketa oletusarvoista merkittävästi. Vastaus saattaa kääntää kelkan ja nostaa esille näkökulman, jota kukaan ei ole aikaisemmin tullut edes ajatelleeksi.

Punkalaidun, pienenä alle 3000 asukkaan kuntana, on ottanut todellisen kenguruloikan kuntalaisten osallistamisessa. Prosessi alkoi yhdessä Fountain Parkin kanssa.

Kollektiivinen järki leikkaa yhteisessä verkkoaivoriihessä. Tulos käytetään hyväksi kunnan strategiatyössä ja arkitoiminnassa palveluita järjestettäessä.

Kun kuntalaiset huomaavat, että omalla osallistumisella on merkitystä kunnan valintoihin, prosessi vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja koko kunta ikään kuin voimaantuu.

Punkalaitumen vaaleilla valitut rohkeat päättäjät ja työntekijät tietävät, että eri ryhmien huomioiminen päätöksenteossa johtaa käytännöllisiin, tehokkaisiin ja paikallisiin palveluihin.

Lisää aiheesta