Monimuotoisuuden johtaminen askel askeleelta

Monimuotoisuuden johtaminen askel askeleelta

Monimuotoisuusjohtaminen tuo erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin esiin ja hyötykäyttöön.  Strategisena valintana monimuotoisuuden ja inkluusion vaaliminen tuo parhaimmillaan kilpailuetua, ketteryyttä, innovaatioita ja hyvinvoivan kulttuurin. Monimuotoisuuden haasteena on erilaisuuden ymmärtäminen, hyväksyminen ja arvostaminen. Teoriassa helppoa, käytännössä monimuotoisuus syntyy harvoin itsestään ja vaatii toteutuakseen dialogia, sitoutumista ja konkreettisia tekoja.

Monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että henkilöstö tuo mukanaan työhön hyvin monenlaista kokemusta, taustoja ja lähestymistapoja. Parhaimmillaan syrjintää ei ole, ja erilaiset näkemykset ovat monipuolisesti edustettuina ja kuultuina. Näin toimintakentän muutokset ja erilaiset asiakkaan tarpeet eivät jää varjoon.

Monimuotoisuus ei yksin takaa innovaatioita tai entistä ketterämpiä tiimejä: jotta erilaisia näkökulmia voidaan hyödyntää, tiimissä on vallittava psykologinen turvallisuus ja ihmisten aito kunnioittaminen.

Aktiiviset organisaatiot eivät tyydy vallitseviin olosuhteisiin vaan toimivat muutoksen puolesta. Jos esimerkiksi työmarkkinoilla ei ole riittävästi eritaustaisia hakijoita, yritys voi miettiä toimenpiteitä, joilla se saa hakijapooliaan monipuolistettua.

Monimuotoisen organisaation toiminta lävistää liiketoiminnan jokaisen osa-alueen ja kietoutuu syvälle kulttuurin ytimeen vastuullisena liiketoimintana. Muutosmatkaa rytmittää selkeät askeleet:

  1. Selkeytä pitkän tähtäimen visio
  2. Analysoi nykytila
  3. Määritä tavoitteet ja luo toimintasuunnitelma
  4. Vastuuta ihmisiä toimimaan
  5. Mittaa onnistumista­ ja tarkista suunta säännöllisesti

1. Selkeä visio auttaa alkuun

Oleellista on kirkastaa, mitä monimuotoisuus tarkoittaa omassa organisaatiossa. Visio selventää matkan suuntaa ja siihen kuuluvia etappeja. Strateginen ja liiketoiminnan ytimessä oleva visio tehdään yhdessä johtajat, henkilöstö ja asiakkaat huomioiden.

Ihannetapauksessa kyseessä ei ole vain päälleliimattu ”monimuotoisuuspesu”. Oleellista on kysyä kysymyksen ”Mitä yritämme muuttaa?” lisäksi myös ”Mitä tapahtuu, jos emme tee töitä tämän eteen?”.

2. Nykytilan analyysi tuo esiin epäkohdat

Nykytilan analyysi kertoo, millainen on monimuotoisuuden ja inkluusion tilanne juuri tällä hetkellä organisaatiossasi. Se antaa pohjan, jonka päälle monimuotoisuusjohtaminen ja sitä tukevat toimenpiteet rakennetaan.

Katse sisään kohti organisaatiota. Keitä on töissä, keitä ei ole töissä? Onko kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet edetä? Kuinka eri ryhmiin kuuluvat ihmiset viihtyvät? Koetaanko organisaatiossa inklusiivisuutta ja psykologista turvaa?

Katse ulos kohti asiakkaita. Keitä asiakkaamme ovat ja kuinka he meidät kokevat? Onko ryhmiä, joita emme tavoita, vaikka haluaisimme? Kuinka hyödynnämme asiakkaidemme näkemyksiä ja kokemuksia?

3. Määritä tavoitteet ja konkreettiset askelmerkit

Nykytila-analyysin paljastettua aukot tavoitteen ja vallitsevan olotilan välillä on aika kääriä hihat ja ryhtyä toimiin.

Kaikkea ei tarvitse hoitaa kuntoon kerralla. Oleellista on päättää, mihin keskittää rajalliset voimavarat ja resurssit ensimmäisenä. Tavoitteiden selkeys, aikataulu, konkreettiset välietapit sekä mittauspisteet pitävät suunnan oikeassa kurssissa.

4. Selkeät vastuut vievät muutosta hallitusti eteenpäin

Varaa reilusti aikaa muutosten valmisteluun ja ihmisten sitouttamiseen. Muutos tarvitsee tukijoukkoja, ja muutosjohtajan on syytä varustaa heidät kunnolla tiedoilla, taidoilla, ajalla ja resursseilla. Millaista koulutusta, apua, tukea tukijoukkosi tarvitsevat?

Vastuuta ihmisiä toimimaan. Kerro selkeästi kuka toteuttaa, kuka valtuutta, keitä kaikkia informoidaan ja miksi toimenpiteet ovat tärkeitä ja auttavat paitsi yritystä myös ihmistä itseään.

Monimuotoisuusjohtaminen lävistää organisaation kaikki rakenteet ja koko henkilöstön, joten tätä työtä ei voi tehdä yksin tai pienessä tiimissä.

5. Mittaa onnistumista ja tarkista suunta tasaisin väliajoin

Monimuotoisuusjohtamisen tehtävänä on kaataa näkymättömiä seiniä ja tarjota jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa, edetä, olla oma itsensä ja tehdä parhaansa itselleen merkityksellisessä työssä. Tämä luo liiketoimintahyötyjä monipuolisesti eri osa-alueille.

Etsi teille sopivat etenemisen mittarit ja tarkista suunta sekä fiilis muutoksesta säännöllisesti. Älä kopioi kaverilta, vaan luokaa omat parhaat käytäntönne. Uskalla painaa jarrua tarvittaessa, jos asiat etenevät väärään suuntaan.

Kulttuurinmuutos ei tapahdu hetkessä, joten muista juhlia välietappeja ja onnistumisia. Aina tulee uutta korjattavaa ja kehitettävää, koskaan ei ole valmista. Etene rohkeasti osallistaen, pysy positiivisena ja nauti matkasta!

Kiinnostaako sidosryhmien ketterä kuuleminen ja tiedolla johtaminen yritysvastuutyössä? Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää. Tutustu myös  monimuotoisuusdialogin demoon tästä.

Lisää aiheesta