Vaikuttavan johtamisen täsmävinkit – muista nämä 4 asiaa kehittämistyössä

Vaikuttavan johtamisen täsmävinkit – muista nämä 4 asiaa kehittämistyössä

Tulevaisuuden johtaminen on kestävää, osallistavaa sekä esimerkkejä edukseen hyödyntävää. Vaikuttavan ja tulevaisuusorientoituneen johtajan korvat ovat jatkuvasti höröllä sille, mitä sanottavaa organisaation henkilöstöllä ja sidosryhmillä on.

1. Kaikki viisaus ei asu johtajan päässä – anna sidosryhmille mahdollisuus vaikuttaa

Fiksu johtaja ymmärtää, että kokenut johtoryhmäkään ei voi tietää kaikkea, mitä henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit ajattelevat. Siksi muutos- ja kehittämistilanteissa on erittäin tärkeää osallistaa kaikki sidosryhmät, jotka ovat keskeisiä onnistumisen kannalta ja joilla saattaa olla liiketoiminnan kannalta olennaista tietoa. Hyvä ja avoin vuorovaikutus edesauttaa sitoutumista, vähentää muutosahdistusta ja johtaa parempiin tuloksiin. Parhaimmillaan luutuneet käsitykset saavat kyytiä, ja prosessin aikana löydetään arvokkaita heikkoja signaaleja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

2. Hyödynnä dialogin parhaat puolet

Sidosryhmien välinen dialogi tuo johdon käyttöön arvokasta tietoa eri ydinryhmien tarpeista ja toiveista, joiden avulla liiketoimintaa voidaan suunnata ja kehittää kohti yhteistä menestystä. Kun sidosryhmillä on mahdollisuus antaa villeimmät ideansa ja kehitysehdotuksensa yrityksen liiketoiminnan polttoaineeksi, lisätään niin työtyytyväisyyttä kuin innostusta yhteiseen kehittämiseen. Kuulluksi tuleminen ja itselle tärkeiden teemojen eteenpäin vieminen sitouttaa ja motivoi henkilöstöä työskentelemään yhteisten päämäärien eteen. Ajasta ja paikasta riippumaton mahdollisuus olla osana yhteistä kehittämisprosessia ideoimalla, arvioimalla sekä ajatuksia jatkojalostamalla tuo syvemmän ulottuvuuden strategiseen johtamiseen ja jättää osallistujiin vahvan muistijäljen.

3. Viesti selkeästi siitä, mitä halutaan saavuttaa

Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on parhaimmillaan mielekästä sekä innostavaa. Kun johto osaa viestiä tarpeeksi selkeästi sen, miksi osallisuus ja vaikuttaminen on yksilön, organisaation sekä sen sidosryhmien kannalta tärkeää, ymmärtää yhteiseen kehittämiseen osallistuva omien ideoidensa arvokkuuden. Kun osallistujalle on selvää, miksi hän osallistuu ja mihin hän osallistumisellaan vaikuttaa, sitoutuu hän myös todennäköisemmin prosessiin pidemmäksi ajaksi.

4. Vedä hihasta valttikortit – sitouta ja osallista

Osallistavan dialogin keskiössä on prosessin läpinäkyvyys sekä sen keskusteleva ote. On tärkeää, että osallistujat pääsevät itse kertomaan, mikä on heille merkityksellistä sekä näkemään ja arvioimaan muiden tärkeinä pitämiä asioita. Uudet ideat ja oivallukset sekä yhteinen käsitys voidaan muodostaa vain vuorovaikutuksen avulla. Organisaation kehittämisprosessit saavat potkua sidosryhmien arvokkaista ideoista. Yhteisen tilannekuvan ja tulevaisuuden suunnan hahmottaminen helpottuu, kun kaikki halukkaat ovat saaneet jakaa näkemyksiään ja priorisoida tärkeimmät panostusta vaativat päämäärät.

Lisää vinkkejä vaikuttavan johtamisen tueksi saat osallistajan oppaastamme.

Lisää aiheesta