Yhdessä verkossa

Yhdessä verkossa

Vuorovaikutuksessa voitetaan yhteiskehittämisen sudenkuopat

Kasvokkaisen dialogin vähentyessä yhdessä verkossa tapahtuva kommunikointi on tullut osaksi yritysten arkea. Yhdessä kehittäminen ei kuitenkaan menetä merkitystään, kun ilmastokysymykset, pandemiat ja uudet teknologiat haastavat yrityksiä tavoittelemaan kestävää muutosta.

Uudessa normaalissa onkin erityisen tärkeää huolehtia, että kaikki voivat sitoutua kehitysprojektiin ja todella heittäytyä jakamaan ajatuksiaan. Näin varmistetaan, ettei strategiaprosessi jää höttöiseksi, ja löydetään yhteinen päämäärä, tavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi.

Kehittäminenkin onnistuu yhdessä verkossa 

Ideoiden pallottelu on tärkeää, kun yritys käy läpi murrosta. Moni suuri yritys kuitenkin törmää samaan ongelmaan: verkkoon ei kokoonnuta yhdessä kehittämään. Ongelma on viheliäinen, koska muutos olisi saatava aikaiseksi, mutta suuren joukon osallistaminen tarpeeksi intensiivisesti tarvittavaan kehitysprojektiin tuntuu vaikealta ja tarpeettomalta.

Se on suuri kompastuskivi, koska verkkoalustalla pystytään itse asiassa heittämään helpommin vapaalle ja saamaan perinteisen workshopin sekasotkun sijaan käyttökelpoista materiaalia, josta on helppo nähdä nopeasti työn hedelmät.

Osuva kysely luo tuloksia

Monelle on tuttua kokemus, että verkkokyselyt eivät toimi. Ihmisillä ei tunnu olevan aikaa vastata, ja kaikkien työnteon keskeyttäminen epävarmojen tulosten saamiseksi ei ole järkevää. Perinteiset kyselyt antavat herkästi vain keskitien (3 ja 4 asteikolla 1-5) vastauksia, jotka eivät yksinään kerro kovinkaan paljoa eivätkä tarjoa tietoa syistä ja seurauksista.

Yhdymme tähän osittain: perinteisillä kyselyillä ei saada ihmisiä oikeasti sitouttavia ja motivoivia tuloksia aikaan. Haastamme kuitenkin sen, etteikö suurta joukkoa ihmisiä voisi saada workshoppaamaan yhdessä verkossakin! Meidän toimintamme ytimessä on poistaa esteitä luovuuden tieltä ja osallistaa porukkaa luomaan uutta.

Oleellisen kysyminen juuri oikealla tavalla ja ajatusstimulantteja hyödyntäen innostaa ihmisiä tuomaan uusia näkökulmia esille. Post-it-laput, grafiikat ja kuvitus ovat toimivia myös verkkoversioina. Kun kaikki ideoivat yhdessä ja käytössä on toimivaksi testatut työkalut, saadaan tuloksia helposti käytettävässä muodossa. Lisäksi ne ovat tilastollisesti relevantteja, eikä kenenkään osallistujan tarvitse yllättyä tuotoksista, koska ihmiset pääsevät itse vaikuttamaan niihin laajasti.

Työskentely yhdessä verkossa on kustannustehokasta

Yhteiskehittämisessä ja henkilöstön osallistamisessa muutokseen törmätään usein siihen, että prosessit koetaan kalliiksi ja raskaiksi isoissa organisaatioissa. Usko ei riitä siihen, että hyödyt konkretisoituvat halutulla tavalla.

Meillä valtavasta skaalasta huolimatta projektit pysyvät keveinä: käyttäjäkokemus on erittäin yksinkertainen niin loppukäyttäjille kuin asiakkaan projektihenkilöstölle. Käyttöliittymä on visuaalisesti miellyttävä ja helppo käyttää. Me tarjoamme tuen, valmiin prosessin ja tuotamme raportit, joista käy ilmi todellinen työaikaresurssin varaus! Projekti pystytään tehokkaasti skaalaamaan tuhansiin osallistujiin ilman että sen ajallinen tai rahallinen kustannus kasvaa liiallisesti.

Vuorovaikutuksessa on voimaa

Viimeistään koronapandemian myötä maailma on havahtunut verkkotyökalujen tuomiin mahdollisuuksiin. Viestintäteknologia mahdollistaa jopa tiiviimmän vuorovaikutuksen kuin ennen, ja verkkotyökalulla tavoitetaan samanaikaisesti tuhansia ihmisiä. Kun valta-asemien, kulttuurillisten ja muiden tekijöiden luomat filtterit siirtyvät taka-alalle, ihmiset uskaltavat oikeasti avautua. Luottamus ja älykkäät prosessit innostavat ihmisiä aktiiviseen toimintaan!

Meitä on ohjannut jo 20 vuotta halu parantaa vuorovaikutusta ja voittaa verkossa tapahtuvan yhteiskehittämisen sudenkuopat. Olemmekin iloksemme huomanneet, että verkkoalustallakin vau-elämykset voivat olla arkipäivää, kun kymmenet, sadat ja tuhannet ihmiset saadaan puhaltamaan yhteen hiileen!

Kaiken toimintamme pohjana on ymmärrys siitä, että vuorovaikutus on merkityksellistä.

 

 

Lisää aiheesta