Uuden johtajan 100 päivää

NewLeaderOnboarding-palvelu on kehitetty nopeuttamaan ylemmän johtajan siirtymäaikaa. Palvelu auttaa sinua riippumatta siitä, tuletko talon ulkopuolelta vai nousetko tehtävään organisaation sisältä.

Palvelun avulla saat muutamassa viikossa tuoreen tilannekuvna koko organisaatiosta ja piilevän tiedon koko organisaatiosta päätöksenteon tueksi.

Käytä viisaasti uuden johtajan 100 ensimmäistä päivää, sillä tämän jälkeen odotetaan jo konkreettisia tuloksia.

Siirtymäaikana ihmiset ovat herkimmillään kuulemaan, mitä sinulla on sanottavaa. He myös herkimmin antavat ajatuksensa ja ideansa sinun käyttöösi. Luo pohja kestävälle dialogille organisaatiosi kanssa ja sujuvoita tarvittavien muutosten läpimenoa.

NewLeaderOnboarding-palvelun hyödyt

  • Esittäydy yhtenäisellä viestillä koko organisaatiolle
  • Puolita perehtymiseen kuluva aika
  • Tiedä mitä henkilöstösi ja muut sidosryhmät sinulta odottavat
  • Saa suodattamattoman ja suoran kokonaisnäkemyksen organisaation tilasta
  • Löydä organisaation menestyksen voimavarat ja kipupisteet
  • Hyödynnä priorisoitu listan konkreettisista kehityshankkeista
  • Vie toteen sidosryhmien odotukset ja toiveet tulevaisuuden suunnasta