Uuden johtajan 100 päivää

New Leader Onboarding -palvelu on kehitetty nopeuttamaan ylemmän johtajan siirtymäaikaa. Palvelu auttaa sinua riippumatta siitä, tuletko talon ulkopuolelta vai nousetko tehtävään organisaation sisältä.

Palvelun avulla saat muutamassa viikossa tuoreen tilannekuvan ja piilevän tiedon koko organisaatiosta päätöksenteon tueksi.

Käytä viisaasti uuden johtajan 100 ensimmäistä päivää, sillä tämän jälkeen odotetaan jo konkreettisia tuloksia.

Siirtymäaikana ihmiset ovat herkimmillään kuulemaan, mitä sinulla on sanottavaa. He myös herkimmin antavat ajatuksensa ja ideansa sinun käyttöösi. Luo pohja kestävälle dialogille organisaatiosi kanssa ja sujuvoita tarvittavien muutosten läpimenoa.

New Leader Onboarding -palvelun hyödyt

  • Esittäydy yhtenäisellä viestillä koko organisaatiolle
  • Puolita perehtymiseen kuluva aika
  • Rakenna luottamusta avoimella dialogilla
  • Tiedä mitä henkilöstösi ja muut sidosryhmät sinulta odottavat
  • Saa suodattamaton ja suora kokonaisnäkemys organisaation tilasta
  • Löydä organisaation menestyksen voimavarat ja kipupisteet
  • Hyödynnä priorisoitu listan konkreettisista kehityshankkeista
  • Vie toteen sidosryhmien odotukset ja toiveet tulevaisuuden suunnasta