Johtajan 100 päivää

Uuden johtajan odotetaan ottavan organisaatio ja tilanne haltuun mahdollisimman pian, jo ensimmäisen 100 päivän aikana. Muutos on vaativa tilanne, mutta siinä piilee aina kehittymisen mahdollisuus.

Heti alkuvaiheessa on tärkeää saada nopeasti ymmärrys organisaation kehityspotentiaalista, henkilöstön ja sidosryhmien odotuksista sekä pinnan alla kuplivista kysymyksistä. Keskeistä on myös luottamuksen rakentaminen, jotta saat ihmiset työskentelemään yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Toimintaympäristön haasteet

 • Sijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia johtajavalinnan onnistumisesta.
 • Tuloksia edellytetään uudelta johtajalta entistä nopeammin.
 • Johtajien työsuhde päätetään herkemmin, mikäli bisnestavoitteisiin ei päästä tehokkaasti.

Johtajan tehtävän haasteet

 • Aikapaine
 • Mihin tulisi tarttua ensimmäiseksi?
 • Mitä ihmiset odottavat?
 • Miten saada tilanne haltuun?
 • Miten varmistaa oikean tilannekuvan saaminen?
 • Miten seurata toimenpiteiden onnistumista?

NewLeaderOnboarding-palvelumme avulla otat etumatkaa

Palvelumme on auttanut uuteen tehtävään siirtyviä toimitusjohtajia, liiketoimintajohtajia, julkisen sektorin johtajia (esimerkiksi kaupunginjohtajia), johtoryhmän jäseniä ja hallituksen puheenjohtajia hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ensimmäiset 100 päivää. Verkossa toteutettava aivoriihi soveltuu myös uuden johtamistehtävän saaneille tutussa organisaatiossa.

Hyödyt

 • Onboarding-vaiheeseen kuluva aika puolittuu.
 • Saat suodattamattoman ja suoran kokonaisnäkemyksen organisaation tilasta.
 • Löydät organisaation menestyksen esteet ja lähteet.
 • Esittäydyt yhtenäisellä viestillä koko organisaatiolle.
 • Saat käyttöösi konkreettisen TOP 5 to do -listan, eli konkreettiset kehityshankkeet ja niiden priorisointi nopeasti sekä niiden etenemisten seuranta.
 • Et uuvuta itseäsi ensimmäisen kuukausien aikana.