”Kannatti lähteä tekemään strategiaprosessia uudenlaisella tavalla osallistaen”

”Kannatti lähteä tekemään strategiaprosessia uudenlaisella tavalla osallistaen”

Voimisteluliiton tavoitteena oli luoda vaikuttava ja ajassa kiinni oleva strategia mahdollisimman vuorovaikutteisella tavalla. Tätä varten strategiatyön keinoja haluttiin monipuolistaa

Tulevaisuuteen katsova strategia

Voimisteluliiton tavoitteena oli luoda vaikuttava ja ajassa kiinni oleva strategia mahdollisimman vuorovaikutteisella tavalla. Tätä varten strategiatyön keinoja haluttiin monipuolistaa. Laaja pitkäaikainen verkkodialogi toi kaivatun demokraattisen tavan saada mukaan suuri joukko ihmisiä rakentamaan yhdessä voimistelun tulevaisuutta.

Halusimme uudenlaista tapaa mahdollistaa prosessiin osallistaminen helposti, pelillisesti ja dialogisesti suurelle joukolle ihmisiä. Ja se kannatti, minulla on pelkästään hyvää sanottavaa yhteistyöstä”, kertoo Maria Laakso, pääsihteeri ja operatiivisen toiminnan vastuuhenkilö.

Osallistava verkkodialogi toi esiin kentän äänen

Voimisteluliiton strategia 2021–2024 rakennettiin pitkäjänteisesti innostavan ja sitouttavan prosessin avulla kevään 2020 aikana. Kentän ääntä, voimisteluseuroja, voimistelutoimijoita ja voimistelusta kiinnostuneita kuultiin laajasti koko kevään auki olevalla verkkodialogilla, livetapaamisilla sekä verkkotyöpajoilla.

”Tämä Fountain Parkin verkkodialogi oli demokraattinen tapa saada laajasti esiin kentän ääni verrattuna työpajoihin tai peruskyselyihin. Verkkodialogi oli hirveän hyvin toteutettu ja innostava. Osallistuja sai miettiä kysymyksiä omalta kannaltaan”, Laakso arvioi.

Verkkodialogin avulla haluttiin saada koko kentän ääni kuuluviin. Fountain Park raportoi dialogin tuloksista ja painotuksista aktiivisesti. Näin verkossa esitetyt ajatukset saatiin mukaan sekä livetapaamisiin että verkkotyöpajoihin jatkojalostettavaksi.

”Väliraportoinnit olivat hyödyllisiä ja auttoivat prosessin aikana”, Laakso kiittää.

Tieto nopeasti hyötykäyttöön sujuvalla yhteistyöllä

Voimisteluliiton strategiaprosessi oli kuin liikkuva juna. Yksikään kokous ei alkanut nollasta vaan työ eteni työpajasta toiseen. Lisäksi verkkodialogi oli avoinna koko prosessin ajan. Laakso painottaa, että sujuva yhteistyö sekä laadukas raportointi mahdollisti tiedon saamisen hyötykäyttöön toivotulla tavalla.

”Fountain Parkissa osataan ja sitoudutaan, olette kaikki todella ammattilaisia”, Laakso tiivistää yhteistyön ytimen.

”Loppuraportti oli erityisen hyvä. Se auttoi meitä valintojen tekemisessä ja kaikkien keskustelukulmien huomioimisessa. Kun on runsaudenpulaa asioista, voi aina palata raporttiin katsomaan mikä on ollut voimistelusta kiinnostuneille merkityksellistä.”

Lisäksi Laakso nostaa esiin, että koko laaja 1500 osallistujan keskustelu on dokumentoitu pienintäkin nyanssia myöten. Tämä dokumentaatio on ollut ahkerassa käytössä raporttien lisäksi. Työpajoilla on paikkansa osallistavassa tavassa toimia, mutta verkkodialogi niiden rinnalla tarjosi mahdollisuuden laajaan osallistumiseen, uusiin ideoihin strategiaprosessin eri vaiheissa sekä hyvin laajaan dokumentoituun aineistoon ja napakoihin tulosraportointeihin halutuille ryhmille.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä