Yrityskulttuuri ja arvot

Sitouttava arvokeskustelu luo pohjan yrityskulttuurille. Yhteinen kukoistava yrityskulttuuri, kaikille selkeät ja helposti omaksuttavat arvot sekä toimintamallit luodaan vuorovaikutuksessa. Asioiden sanoittaminen yhteisesti auttaa vahvistamaan työyhteisön yhteishenkeä, ja selkeyttää yrityskuvaa niin yrityksen henkilöstölle kuin sidosryhmille.

Kerran hyvin tehty arvotyö kantaa hedelmää pitkään ja on osa voittavaa yrityskulttuuria. Johdolla, esimiehillä ja henkilöstöllä oleva ymmärrys siitä, mikä on minulle ja meille yrityksenä tärkeää, ja sitä kohti pyrkiminen kaikessa tekemisessä tuo merkityksellisyyden tunteen osaksi työtä.

Yhdessä tehty työ sitouttaa ja motivoi. Kun jokainen henkilöstön jäsen omaksuu yhteiset arvot ja toimii arjessaan niiden perusteella, luodaan yhtä yhtenäistä organisaatiokulttuuria.

Jos minua on kuultu, olen enemmän mukana kuin silloin, jos minua ei kuulla.

Kun organisaation ja johtamisen kivijalkana on aidosti jaettu yhteinen ymmärrys teille tärkeästä kulttuurista ja arvoista, syntyy kilpailuetua, jota on vaikea kopioida.

Yhteisen kulttuurin ja arvopohjan muutos vaatii dialogia

Dialogin tyypillisiä aihealueita ovat:

  • yhteisen kulttuurin ja arvopohjan luominen vahvuuksien kautta
  • arvojen päivitys ja vieminen arkeen
  • kulttuurin muutoksen seuraaminen