Sitouttava arvokeskustelu

Sitouttava arvokeskustelu auttaa henkilöstöä ymmärtämään työyhteisön yhteisiä pelisääntöjä. Arvojen konkretisointi rakentaa hyvää työyhteisöä, yhtä pitävää ja yhtenäistä joukkoa ihmisiä. Arvot muodostetaan vuorovaikutuksessa, joten niitä ei kannata muodostaa vain johdon näkemyksen pohjalta. Kun arvot määritellään yhdessä, niihin sitoudutaan.

Ihmisten johtaminen on epäsuoraa, sisältä päin vaikuttamista. Vaikuttamista tekevät kaikki, eivät vain johtajiksi nimetyt. Näkökulmien puntaroinnissa vaikuttavat omien ja muiden kokemusten lisäksi se, mihin tietolähteisiin olemme tottuneet ja mihin luotamme.  Kaikessa yksittäisen ihmisen kannanmuodostuksessa vaikuttimena toimii myös taju oikeudenmukaisuudesta tai sen puutteesta.


Jos minua on kuultu, olen enemmän mukana kuin silloin, jos minua ei kuulla.

Sitouttava arvokeskustelu tehokkaasti verkkoaivoriihen avulla

Arvokeskustelu verkkoaivoriihemme avulla on kustannustehokasta, koska sitä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Tyypillisesti arvokeskustelun vaiheita ovat esimerkiksi:

  • yhteisen arvopohjan luominen
  • arvojen päivitys
  • arvojen vieminen toimintaan

Yhteisen arvokeskustelun käyminen verkossa juurruttaa arvoja samalla käytäntöön. Kun johtamisenne kivijalkana on aidosti jaettu yhteinen ymmärrys teille tärkeistä arvoista, syntyy kilpailuetua, jota on vaikea kopioida.