Yrityskulttuuri ja arvot

Yhteinen dialogi auttaa henkilöstöä rakentamaan ja kehittämään yhteistä kulttuuria, arvoja ja prosessia. Asioiden sanoittaminen rakentaa hyvää työyhteisöä ja yrityskuvaa, yhtä pitävää ja yhtenäistä joukkoa ihmisiä.

Kulttuuri ja arvot muodostetaan vuorovaikutuksessa. Kun työ tehdään  yhdessä,  sitoutuminen kasvaa.

Jos minua on kuultu, olen enemmän mukana kuin silloin, jos minua ei kuulla.

Yhteisen kulttuurin ja arvopohjan muutos vaatii dialogia

Dialogin tyypillisiä aihealueita ovat:

  • yhteisen kulttuurin ja arvopohjan luominen vahvuuksien kautta
  • arvojen päivitys ja vieminen toimintaan
  • kulttuurin muutoksen seuraaminen

Kun organisaation ja johtamisen kivijalkana on aidosti jaettu yhteinen ymmärrys teille tärkeästä kulttuurista ja arvoista, syntyy kilpailuetua, jota on vaikea kopioida.