Yritysvastuu

Yritysvastuu on integroitu osa edelläkävijöiden liiketoimintaa, sillä vastuullisuus on yhä tärkeämpi päätöksentekokriteeri yritysten kaikessa toiminnassa. Myös uutta bisnestä ja kilpailuetua voi löytyä samalla kun ratkoo globaaleja kestävyysongelmia.

Sidosryhmädialogi osana yritysvastuu GRI G4 -raportointia

Yritysvastuu ei ole vain johdon asia, sillä sidosryhmien osallistaminen sekä jatkuva vastuullisuusviestintä ottavat koko yrityksen ekosysteemin mukaan vastuullisesta liiketoiminnasta keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Henkilöstön rooli on keskeinen ja myös ulkoiset sidosryhmät, kuten asiakkaat, on tärkeää saada mukaan vastuullisuustyöhön. Sidosryhmädialogi tuo esiin nykyiset ja tulevat tarpeet sekä auttaa tunnistamaan olennaisen, esimerkiksi osana GRI G4:n mukaista raportointiprosessia.

Esimerkki olennaisuusmatriisista

Yritysvastuu olennaisuusmatriisi
Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Enemmän kuin raportointia – yritysvastuu liiketoimintahyödyksi

Vaikuttava vastuullisuustyö on jatkuvaa, läpinäkyvää, systemaattista ja liiketoimintalähtöistä. Vastuullisuuden juurruttaminen osaksi liiketoimintaa on pitkäjänteistä työtä. Palvelumme auttaa myös yritysvastuujohtoa saamaan näkyväksi liiketoiminnan kannalta keskeisiä kehittämisteemoja.

Yritysvastuutyön painopiste siirtyy raportoinnista liiketoiminnan tukemiseen. Miten yritysvastuu tukee ja integroituu tuotantoon, palveluihin, strategiaprosessiin, myyntiin, markkinointiin? Osallista yrityksen henkilöstö, asiakkaat, sidosryhmät ja johto pohtimaan mitkä asiat ovat juuri sinun yrityksessäsi merkityksellisiä liiketoiminnan vastuullisen kehittymisen kannalta.

 

SustainabilityDialogue-palvelun hyödyt:

  • Ennakoi tulevaisuutta
  • Ota sidosryhmät mukaan avoimeen dialogiin yritysvastuusta
  • Tunnista vastuullisuuden liiketoimintavaikutuksia
  • Suuntaa vastuullisuutta kulun sijasta osaksi tuottavaa liiketoimintaa
  • Valmistaudu GRI G4 -raportointiin olennaisuusmatriisin määrittelyllä (sidosryhmien odotukset ja johdon arviot merkityksestä liiketoiminnalle)
  • Tee aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista vastuullisuusviestintää

 

Olemme mukana FIBS yritysvastuuverkoston toiminnassa.

fibs

Noudatamme YK:n Global Compactin periaatteita.

 

globalcompact