Yritysvastuu

Yritysvastuu on integroitu osa liiketoimintaa, sillä vastuullisuus on yhä tärkeämpi päätöksentekokriteeri organisaatioiden kaikessa toiminnassa.

Sidosryhmädialogi osana yritysvastuu GRI G4 -raportointia

Vastuullinen johtajuus merkitsee strategisia päätöksiä, joilla hallitaan riskejä, kasvatetaan liiketoimintaa ja pedataan kestävä tulevaisuus. Sidosryhmien osallistaminen sekä jatkuva vastuullisuusviestintä on noussut yhä tärkeämpään rooliin.

Koko yrityksen ekosysteemi kutsutaan nyt vuorovaikutukseen kehittämään vastuullista liiketoimintaa. Henkilöstön rooli on keskeinen vastuullisuusohjelman viemiseksi arjen tekoihin ja kohtaamisiin. Asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotuksiin vastaaminen edellyttää yrityksiltä aktiivista vuorovaikutusta ja mielipiteiden kartoittamista.

Sidosryhmädialogi tuo esiin nykyiset ja tulevat tarpeet sekä auttaa tunnistamaan olennaisen: hyödynnä tuloksia esimerkiksi osana GRI G4:n mukaista raportointiprosessia.

Esimerkki olennaisuusmatriisista

Yritysvastuu olennaisuusmatriisi
Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Yritysvastuu tuottoisaksi – valjasta vastuullisuusraportointi tukemaan liiketoimintaa

Vaikuttava vastuullisuustyö on jatkuvaa, läpinäkyvää, systemaattista ja liiketoimintalähtöistä. Miten yritysvastuu tukee ja integroituu tuotantoon, palveluihin, strategiaprosessiin, myyntiin, markkinointiin?

Palvelumme auttaa johtoa saamaan helposti ja nopeasti näkyväksi liiketoiminnan kannalta keskeisiä yritysvastuun kehittämisteemoja. Osallista yrityksen henkilöstö, asiakkaat, sijoittajat ja johto pohtimaan, mitkä asiat ovat juuri sinun organisaatiossasi merkityksellisiä kestävän tulevaisuuden kannalta.

Sidsoryhmädialogi -palvelun hyödyt:

  • Ennakoi tulevaisuutta
  • Ota sidosryhmät mukaan avoimeen dialogiin yritysvastuusta
  • Tunnista vastuullisuuden liiketoimintavaikutuksia
  • Suuntaa yritysvastuutyötä voimakkaammin osaksi tuottavaa liiketoimintaa
  • Valmistaudu GRI G4 -raportointiin olennaisuusmatriisin määrittelyllä (sidosryhmien odotukset ja johdon arviot merkityksestä liiketoiminnalle)
  • Tee aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista vastuullisuusviestintää
  • Hyödynnä julkisen keskustelun tuoma markkinointiarvo

Olemme mukana FIBS yritysvastuuverkoston toiminnassa.

fibs

Noudatamme YK:n Global Compactin periaatteita.

 

globalcompact