Gasum keräsi näkemykset vastuullisuusdialogin avulla

Gasum keräsi näkemykset vastuullisuusdialogin avulla

Pitkäjänteisen työn tueksi energiayhtiö Gasum toteutti laajamittaisen vastuullisuuspohdinnan ja osallisti pohjoismaisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja henkilöstön mukaan dialogiin. Kaikki palaute on ollut erittäin arvokasta ja tulemme jatkamaan sidosryhmädialogia myös tulevaisuudessa."

Vastuullisuusdialogin avulla energiayhtiö Gasum toteutti laajamittaisen vastuullisuuspohdinnan sidosryhmilleen. Pitkäjänteisen työn tueksi Gasum osallisti pohjoismaisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja henkilöstön mukaan dialogiin. Verkkodialogiin vastasi yli 1 000 henkilöä eri sidosryhmistä ja dialogi tuotti lähes 1 500 ajatusta vastuullisuuden kehittämiseksi. Laaja osallistuminen sekä organisaatiolta että muilta sidosryhmiltä loi raamit työn kehittämiseksi edelleen.

Vastuullisuusdialogin myötä pohjoismainen energia-alan asiantuntija Gasum jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaa ja siitä viestitään aktiivisesti. Gasum halusi lisätä työn vaikuttavuutta ja saada kokonaisnäkemyksen siitä, mitä asiakkaat ja sidosryhmät odottavat yhtiöltä.

Vastuullisuusdialogin erinomaiset hyödyt

Gasum hyödynsi vastuullisuuspohdinnassaan Fountain Parkin kaksivaiheista verkkodialogia. Ensivaiheessa laaja sidosryhmäjoukko arvioi ja antoi näkemyksiään. Tämän jälkeen tuloksia jatkojalostettiin Gasumilla sisäisesti porukassa. ”Kaikki palaute on ollut erittäin arvokasta ja tulemme jatkamaan sidosryhmädialogia myös tulevaisuudessa.”

Gasumin kestävän kehityksen asiantuntijan Elina Saarivuoren mukaan Fountain Parkin verkkodialogi on erinomainen tapa saada palautetta ja osallistaa eri sidosryhmiä helposti mukaan.

”Olemme saaneet paljon hyviä näkökulmia vastuullisuustyöhömme eri sidosryhmiltämme. Sidosryhmien näkemysten kuuleminen sitoo vastuullisuustyön laajempaan kontekstiin ja luo raamit työn kehittämiselle. Kaikki palaute on ollut erittäin arvokasta ja tulemme jatkamaan sidosryhmädialogia myös tulevaisuudessa. Sidosryhmien antama positiivinen vastuullisuusarvosana kertoo, että olemme tehneet asioita oikein ja mielikuva energiayhtiö Gasumista vastuullisena yrityksenä on oikeanlainen”.

Tuloksia hyödynnetään muun muassa vastuullisuusraportoinnin ja viestinnän kehittämisessä.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä