Opiskelijat mukaan Haaga-Helian strategiaprosessiin

Opiskelijat mukaan Haaga-Helian strategiaprosessiin

Haaga-Helia halusi kirkastaa strategiaansa ja löytää tulevaisuuden kilpailuetua edistävät elementit. Aivoriihessä hyödynnettiin sidosryhmien näkemyksiä siitä, miten oppilaitosta tulisi kehittää.

Haaga-Helia halusi kirkastaa strategiaansa ja löytää tulevaisuuden kilpailuetua edistävät elementit. Aivoriihessä hyödynnettiin keskeisten sidosryhmien, eli oppilaiden, opettajien ja yhteistyökumppanien näkemyksiä siitä, miten oppilaitosta tulisi kehittää. Monikulttuurisuus huomioitiin hyödyntämällä aivoriihen kieliversioita.

Arvot strategiakeskustelun pohjana

Prosessin aikana arvot saivat merkittävästi huomiota osallistujien kommenteissa. Joustavuuden, kansainvälisyyden ja yhteisöllisyyden lisäksi keskustelussa olevia arvopohjaan liittyviä kuvailuja olivat kannustaminen, tukeminen, inhimillisyys, kunnioittaminen, innostaminen, rohkeus, aktiivisuus, vastuullisuus ja yhteiskuntavaikuttaminen. Erityisesti inhimillinen ote puhutti osallistujia laajasti ja esimerkiksi mentorointi nähtiin tärkeänä osana oppimisprosessia.

Ideoita tukeva organisaatiokulttuuri

Haaga-Helian tulevaisuus nähdään joustavana edelläkävijänä, jossa sekä oppilaat että opettajat ovat halukkaita jatkuvaan uudistumiseen. Ketterät päivitykset niin kurssien sisällössä kuin opetusmenetelmissäkin vastaavat ympäröivän maailman nopeasti muuttuvia tarpeita. Haaga-Helian opiskelijat ja opettajat skannaavat tiiviisti uusimpia trendejä ja eri alojen kehitystarpeita ja informoivat yhteistyökumppaneitaan vastaavasti.

Haaga-Helian keväällä 2015 toteutetussa strategiaprosessissa Fountain Park Oy oli merkittävä yhteistyökumppani. Heidän mahdollistamansa verkkoaivoriihi antoi uusia näkemyksiä sekä selkeitä signaaleja varsin monentyyppisiltä sidosryhmiltä. Voin suositella, kertoo rehtori Teemu Kokko.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä