Henkilöstön osallistaminen strategiatyöhön jo alkuvaiheessa lisää sitoutumista

Henkilöstön osallistaminen strategiatyöhön jo alkuvaiheessa lisää sitoutumista

”Haluamme, että henkilöstön näkemykset ovat mahdollisimmat kattavasti mukana strategiatyössä. Yhteisen dialogin myötä ymmärrys strategiasta ja uudistustarpeista vahvistuu ja lopullisen strategian jalkauttaminen menee sujuvammin,” kertoo yritysvastuupäällikkö Pirjo Jantunen Helenistä.

Helenille henkilöstön osallistaminen on äärimmäisen tärkeää. Energiayhtiö polkaisi strategian päivittämisen käyntiin osallistavasti ja laajasti koko henkilöstöä kuunnellen. ”Haluamme, että henkilöstön näkemykset ovat mahdollisimman kattavasti mukana strategiatyössä. Yhteisen dialogin myötä ymmärrys strategiasta ja uudistustarpeista vahvistuu ja lopullisen strategian jalkauttaminen menee sujuvammin,” kertoo yritysvastuupäällikkö Pirjo Jantunen Helenistä.

Osana uuden strategian valmistelutyötä koko henkilö kutsuttiin verkkopohjaiseen Strategiadialogiin jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena oli henkilöstön osallistaminen ja ajatusten kartoittaminen Helenistä 2024 aikajänteellä. Lisäksi koottiin näkemyksiä siitä, miten toimien Helen menestyy kilpailussa ja kuinka uudistumista tulisi viedä eteenpäin.

Uuden strategian mukanaan tuomiin uudistuksiin haluttiin mukaan henkilöstön näkemys. Lisäksi henkilöstön näkemykset tuovat tärkeän lisän myös meneillään olevaan Helenin brändin kirkastustyöhön.

”Kun henkilöstöä kuullaan varhaisessa vaiheessa, uusi strategia ja muutokset eivät tule yllätyksenä. Tiedämme jo etukäteen, mitä mieltä henkilöstö on keskeisistä teemoista. Tämän myötä myös strategiasta viestiminen helpottuu. Yksi erinomainen tulos oli, että yhteistyötä halutaan lisää ja tämän otamme huomioon,” Jantunen toteaa.

Verkkopohjainen osallistaminen tuotti tuloksia 

Verkkopohjaista dialogia käytettiin osallistavana metodina täydentämään kasvokkaisten workshoppien sekä muutamien haastattelujen antia.

”Hyödynsimme Strategiadialogia myös edellisen strategiauudistuksen yhteydessä, ja saimme siitä henkilöstöltä hyvää palautetta. Henkilöstön osallistamista toivottiin myös tällä kerralla, ja tämä  verkkodialogi vastaa osaltaan siihen huutoon.”

Tutun yhteistyökumppanin myötä henkilöstön osallistaminen oli helppoa ja nopeaa.

”Erityiskiitosta haluan antaa ketteryydestä ja nopeudesta, jolla yhteistyökumppani Fountain Park meitä palveli. Aikataulu oli napakka, mutta saimme sisältösuunnittelun, henkilöstön laajan osallistumisen ja laadullisen aineiston tulokset hyödynnettäväksi jatkotyöhön juuri siinä aikataulussa kuin toivoimme.”

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä