Arvotyö yritystoiminnan tienviittana – miksi yrityksen arvoilla on väliä?

Arvotyö yritystoiminnan tienviittana – miksi yrityksen arvoilla on väliä?

Arvotyö ja arvot työssä

Yrityksen arvot ja yrityskulttuuri kannustavat parhaimmillaan työyhteisöä uimaan samaan suuntaan ja toimimaan yrityksen parhaaksi yhteisvoimin. Etätyön yleistyttyä yritysten esimiestyön tasosta ja arvopohjaisesta johtamisesta on tullut yhä merkityksellisempää. Yhteiset päämäärät sekä jaetut arvot ohjaavat työtä ja lisäävät luottamusta myös poikkeuksellisina aikoina. Siksi onkin olennaista pitää huolta siitä, että tärkeäksi koetut arvot näkyvät korona-arjessa, mutta myös sen jälkeen.

Jaetut arvot, parhaat arvot

Arvojen määrittämisen prosessit ovat hyvin yrityskohtaisia: toiset elävät ja hengittävät yhteisiä arvoja, toiset tiedostavat niiden olemassaolon ja kolmannet antavat niiden pölyttyä Y-levyn syvyyksissä. Arvot voivat olla kulmahuoneessa luodut, vailla kosketuspintaa organisaation arkeen tai kaiken tekemisen pohjana toimivat ohjenuorat, jotka henkilöstö muistaa unissaankin. Parhaassa tapauksessa arvot toimivat tehokkaana johtamisen työkaluna, yrityskulttuurin perustana sekä toiminnan ohjaajina yhdessä strategian kanssa.

Yrityksen kulttuuri muodostuu ja kehittyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja niin tulisi arvojenkin. Kun arvojen merkitystä ja heijastuspintaa arjen työhön on pohdittu yhdessä koko organisaation voimin, jäävät ne konkreettisemmin muistiin sekä helpommin sovellettaviksi. Arvojen muodostamisessa pätevät samat periaatteet kuin strategiatyön painopisteitä rakennettaessa: arvojen tulee olla yksinkertaiset ja helposti sisäistettävät, yrityksen ydintoimintaan vahvasti linkittyvät sekä uniikit, kilpailijoista erottuvat. Näiden perusperiaatteiden mukaan luotujen arvojen ydin korostuu erityisesti etätyössä, jossa työntekijän yksittäiset valinnat, työskentelytavat ja priorisoinnin kohteet ovat saattaneet muuttaa muotoaan. Jaettujen arvojen avulla on mahdollista varmistaa, että jokainen työntekijä tekee yrityksen toiminnan kannalta mielekkäitä valintoja varmalla otteella myös etänä.

Asiakaslähtöisyys, teknologiajohtajuus ja muita autenttisia arvoja

On tuskin yllättävää, että yrityksen näköiset, strategiaa mukailevat ja tunteita herättävät arvot palvelevat organisaation sisäistä toimintaa ja näyttäytyvät myös ulkoisille sidosryhmille kiinnostavampina, kuin tasapaksut, toisiaan toistavat korulauseet, jotka eivät todellisuudessa tarkoita mitään. Jälkimmäisiä ”pörssiuskottavia” arvoja saa nykyään esimerkiksi Panu Luukan kehittämästä arvogeneraattorista, joka kaikessa ironiassaan osoittaa, kuinka samankaltaisiksi suuryritysten arvot ovat ajassamme muodostuneet. Generaattorilla leikkiessä alkavat organisaation ihmisten yhdessä kiteyttämät, autenttiset arvot houkutella entistä enemmän.

Osallistava arvotyö on maraton, ei sprintti

Huolellisesti tehty arvotyö voi kantaa hedelmää pitkään. Työhön tulee kuitenkin suhtautua pitkäjänteisesti, sillä todellinen koitos alkaa vasta, kun yhteiset arvot on määritelty. Se, miten arvot saadaan näkymään jokaisen työntekijän työssä ja valinnoissa, on koko työn ydin, mutta samalla suurin haaste. Johdon näyttämä esimerkki, arvojen aktiivinen kertaaminen ja niiden nivominen jokaiseen tehtävään päätökseen, ratkaisee. On maltettava reflektoida ja tehdä selväksi, millä keinoin arvot konkretisoidaan.

Yhdessä muodostettuihin arvoihin on hyvä myös palata tasaisin väliajoin ja pohtia yhdessä, kaipaako jokin arvoista tarkennusta tai uutta sanoitusta. Sekä rakentaa yhteisen pohdinnan avulla yksilöllistä ja yhteistä ymmärrystä siitä, miten arvot näkyvät työn arjessa. On myös hyvä haastaa esimiehet miettimään, miten he voivat omassa työssään viedä arvopohjaa eteenpäin ja millaisia haasteita arjessa on ratkaistava, jotta arvojen mukainen toiminta toteutuu. Loppujen lopuksi vain arjessa elävillä arvoilla on merkitystä.

Mikäli arvojen vahvempi näkyminen on agendalla, autamme mielellämme.

Lisää aiheesta