Kriisijohtaminen ja miten varautua tulevaan

Kriisijohtaminen ja miten varautua tulevaan

Kriisijohtaminen tuo vakautta epävarmuuden keskelle

Kriisijohtaminen ja siihen liittyvät taidot ovat kuluneen vuoden aikana nousseet yhdeksi yritysten tärkeimmistä voimavaroista. Tulevan ennakoinnin mahdottomuus, sekä odottava ilmapiiri on saattanut monet yritykset henkilöstöineen hämmennyksen valtaan.

Maailmantilanteen epävarmuudesta huolimatta sisäinen ja ulkoinen kehittämistyö, liittyi se sitten henkilöstön kehittämiseen, tai strategian päivittämiseen, vaatii reagointia. Vain tällä tavoin pohja tulevien vuosien työlle saadaan rakennettua. Organisaatiot, joissa on panostettu ketterään strategiatyöhön ja jatkuvuuden hallintaan, selviävät todennäköisimmin kriiseistä vähemmillä vaurioilla.

Kriisinhallinnan keinot – hallitse jatkuvuutta ja resilienssiä

Viimeistään vuosi 2020 on osoittanut, kuinka tärkeää kriisijohtamisen askelmerkkien suunnitteleminen on osana kokonaisvaltaista strategiatyötä. Eikä kriisien tarvitse aina olla suuriakaan, kun niistä selviytymiseen menee yritykseltä kohtuuttomasti energiaa.

Valmiussuunnitelman päivittämisen ja erilaisten kriiseihin liittyvien prosessien hallinnan tulisi olla organisaatioissa säännöllistä tekemistä. Tuskin kukaan haluaa tulla yllätetyksi housut kintuissa kriisin osuessa kohdalle. Ennakkovarautumisella tämäkin epämukava tilanne on vältettävissä.

Kriisijohtaminen on monitahoista työtä, jonka  ytimessä ovat erityisesti jatkuvuuden hallinta ja resilienssin rakentaminen. On välttämätöntä perehtyä kriisin ratkaisemiseen ja johtamiseen jo silloin, kun tilanne ei ole vielä riistäytynyt käsistä. Ainakin nämä askelmerkit olisi hyvä olla selkeänä ennen kuin kriisi yllättää: kuinka ylläpidetään ajantasaista tilannekuvaa, kuinka vastuut jaetaan kriisin kohdatessa ja kenelle keskitetään asiasta viestiminen sekä sisäisesti, että ulkoisesti.

Ketteryys on valttia niin organisaation arjen muuttuvissa tilanteissa kuin todellisissa kriiseissäkin. Yllätyksen sattuessa muutoksen läpivienti ja organisaation toimivuuden varmistaminen jälkikäteen on jo myöhäistä, tai vähintään vaikeaa. Muutoksille orientoitunut organisaatio on heti askeleen edellä muita.

Ketterällä strategialla tarkoitetaan sellaista toimintasuunnitelmaa, jossa nopeat toimintaympäristön muutokset ja odottamattomat yllätykset on pyritty huomioimaan etukäteen ja joka mukautuu nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Perusteellisen valmistautumisen avulla riskien minimoiminen ja suunnitelmien toteuttaminen on mahdollista nopeasti muutosten realisoituessa.

Hyödynnä kumppaneita ketteryyden ja kriisinhallinnan kehittämisessä

Erilaiset työkalut ja kumppanit helpottavat suunnittelutyön taakkaa, sekä toimenpiteiden tehokkuuden seurantaa. Esimerkiksi Fountain Parkin kaltaisten toimijoiden hyödyntäminen osana jatkuvuuden hallinnan työkalupakkia tukee hyviä kriisijohtamisen käytäntöjä ja ennakointityötä. Ketterä strategiatyö ja tarvittaessa uudistumisen tuki onnistuvat osallistavasti verkkoaivoriihi-palvelun avulla, kun henkilöstö pidetään toimivalla tavalla mukana strategiatyössä ja herkkinä vallitsevalle tilanteelle.

Oikean tilannekuvan ja jatkuvasti päivittyvän ketterän strategian avulla varmistetaan, että huolellisesti valmisteltu strategia ei jää kaapin pohjalle pölyttymään, vaan elää ja muuntuu ajassa ja arjessa jatkuvasti.

Kun strategia rakennetaan modulaarisesti ja sen toimivuutta arvioidaan esimerkiksi henkilöstölle verkossa toteutettavien strategiapulssien avulla, sen eri komponentit voivat mitata ympäröivää maailmaa ja reagointi muutoksiin onnistuu tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Säännöllisen mittaamisen myötä kehityskohteet ja sudenkuopat tunnistetaan tehokkaasti ja strategian painopisteitä voidaan päivittää joustavasti.

Kriisijohtaminen – lyhyt muistilista

Kun maailma ympärillä muuttuu, on tärkeää pitää pää kylmänä ja varmistaa yrityksen toimintakyky. Viiden kohdan muistilista toimii niin kriiseihin varautumisessa, kuin jo keskellä myrskyn silmää.

  1. Varmista, että kriisijohtamisen suunnitelma ja työkalupakki ovat ajan tasalla
  2. Jaa kriisinhallinnan vastuut ja sovi siitä, kuka vastaa ajantasaisesta tilannekuvasta
  3. Rakenna systemaattisesti organisaatioon jatkuvuutta ja resilienssiä
  4. Tee kehittämistyöstä jatkuvaa ja rakenna ketterän strategian ja käytännön tason pohjaa tulevalle
  5. Hyödynnä kehittämistyössä kumppaneita, jotka auttavat keskittymään oleelliseen ja tukevat tavoitteidesi saavuttamista.

Lisää aiheesta