LOPS 2021 – paikalliset erityispiirteet osana lukioiden uutta opetussuunnitelmaa

LOPS 2021 – paikalliset erityispiirteet osana lukioiden uutta opetussuunnitelmaa

LOPS-prosessit tukemassa opetussuunnitelmatyötä

Lukioiden opetussuunnitelmat (LOPS) uudistuvat syksyllä 2021. Uudistuksen myötä lukioissa on tarkoitus pyrkiä entistä määrätietoisemmin kohti laaja-alaista osaamista, kestävän tulevaisuuden rakentamista, osallistavaa toimintakulttuuria sekä mm. oppiainerajat ylittäviä opintoja yksilöiden tarpeet huomioiden. Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan opintojen modulaarisuutta, opintojen arvioimista opintopisteiden perusteella kurssimäärien sijaan, kattavia opinto-ohjauksen ja tuen palveluja sekä tulevaisuuteen katsovia yhteistyömahdollisuuksia.

Alueellinen valmistautuminen LOPS-uudistukseen on tehty eri näkökulmista ja lähtökohdista riippuen. Opetushallitus on korostanut keskeisenä kehittämiskohteena, että lukioiden toimintakulttuuri perustuu entistä enemmän yhteistyöhön, ottaa huomioon yksilöllisiä tarpeita ja osallistaa opiskelijoita.

Toteutimme Vaalassa, Parkanossa sekä Kuusamon kaupungissa LOPS:iin valmistautumista tukevat, alueellisiin tarpeisiin nivotut monivaiheiset prosessit, joissa lukioiden ja perusopetuksen opiskelijoita, henkilöstöä, huoltajia sekä muita sidosryhmiä kuultiin Verkkodialogissa osana paikallisen opetussuunnitelman valmistelua. Vaikka pedagogian ammattilaiset vastaavat lukion opetussuunnitelman kirjauksista, niin osallistavalla verkkodialogiprosessilla saatiin esiin teemoja, joita eri ryhmät nostavat tärkeinä esiin.

Selkeä prosessi muutoksen tukena

Jokaisen lukion kanssa tehty prosessi piti sisällään neljä Verkkodialogin avulla toteutettua kuulemiskierrosta, joiden teemat päätettiin yhteisesti kunkin lukion kehitystiimin kanssa prosessin aloituksen yhteydessä. Jokainen kuulemiskierros keskittyi aina yhteen valittuun teemaan, jota käsiteltiin kuulemisen yhteydessä laajasti. Verkkodialogissa käsiteltäviä teemoja olivat esimerkiksi opiskelijan hyvinvointi ja oppimisen tukeminen, laaja-alaisen osaamisen varmistaminen, yhteisöllisyys sekä tulevaisuus ja jatko-opinnot.

Osallistavat sidosryhmien kuulemiset toteutettiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Verkkodialogi oli auki kerrallaan noin 10 päivää. Kunkin kuulemiskierroksen jälkeen saadut tulokset raportoitiin lukion kehitystiimille sekä sovittiin seuraavan kierroksen teemoista, kysymyksistä ja konkreettisesta toteutuksesta. Varatoimitusjohtajamme Tuomo Lähdeniemi kirjoitti prosessiin liittyvän blogin omasta näkökulmastaan, pääset lukemaan sen tästä. 

Iteroivassa prosessissa jokaisen kuulemiskierroksen tuloksien perusteella päätettiin, mikä on olennaisinta käsitellä seuraavassa Verkkodialogissa. Verkkodialogin sisältö, virikkeet sekä visuaalisuus räätälöitiin valitun teeman ja lukion mukaan. Pelillisen toteutuksen lisäksi osallistumiseen motivoitiin arpomalla pieniä palkintoja osallistumisajan päätteeksi.

Monipuoliset osallistumismahdollisuudet innostamassa ideoimaan

Monikanavainen viestintä toimi tärkeänä osana jokaisen lukion prosessia, ja kutsulinkkiä Verkkodialogiin jaettiin esimerkiksi Wilman, sähköpostin sekä sosiaalisen median kautta.

Kuulemiskierroksilla oli tärkeää tarjota osallistujille monipuolisia ideoinnin ja kommentoinnin mahdollisuuksia. Siksi Verkkodialogissa hyödynnettiin laajasti erilaisia erilaisia kysymystyyppejä; kuvatauluja, avoimia ideointimahdollisuuksia, muiden osallistujien vastausten arviointia sekä jatkojalostamista visuaalisella ja pelillisellä tavalla toteutettuna. Jokaisella kuulemiskierroksella oli myös mahdollista antaa avointa palautetta sekä terveisiä paikallisen opetussuunnitelman valmistelijoille.

Tuloksista tukea paikallisen LOPS:in valmisteluun ja lukioiden kehittämistyöhön

Monivaiheisten prosessien tarkoituksena oli tuoda ideoita, ajatuksia ja konkreettisia toimenpiteitä paikallisiin opetussuunnitelmiin sekä lukioiden toiminnan kehittämiseen osallistavasti. Opetussuunnitelman uudistamisen kaltaisessa valtakunnallisessa muutoksessa on tärkeää huomioida jo valmisteluvaiheessa ne ryhmät, joihin muutos ensikädessä vaikuttaa.

Opetussuunnitelmaa tekevät todeksi opiskelijat, lukioiden henkilöstö, huoltajat, perusopetuksen opiskelijat sekä muut lukion sidosryhmät. Heidän ajatuksensa ja ideansa ovat tuoneet arvokasta sisältöä paikallisten lukioiden tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteinen, moniosainen ideointi lukion arjen tekevien toimijoiden kanssa niistä aiheista, jotka ovat kaikkein merkityksellisimpiä tukevat lukioiden sujuvaa siirtymää uuden LOPS:in piiriin. Panostus räätälöityyn osallistamisprosessiin toi esiin kunkin lukion kannalta olennaisimmat kehittämisteemat sekä toimivat prosessit tehokkaasti sekä resurssiviisaasti.

Lisää aiheesta