Tulevaisuuden kunta on yhteisöllinen ja osallistava

Tulevaisuuden kunta on yhteisöllinen ja osallistava

Tulevaisuuden kunta on monin tavoin avoin kysymys, sillä sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa. Monet globaalit trendit, maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako haastavat kuntien toimintaa ja toimintatapoja. Kuntaliitolle toteuttamamme kansalaiskeskustelun tulos viittaa yhteisöllisyyden nousuun.

Tulevaisuuden kunnan tärkeimpiä tehtäviä asukaiden näkemyksen pohjalta ovat yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen. Erityisesti toivotaan sekä sähköisiä että lähellä tuotettuja palveluja, jotka painottuvat työllisyyden, koulutuksen ja liikunnan tukemiseen.

Kunnalta toivotaan arvopohjaa, joka on ihmisiä ja heidän elämäänsä lähellä. Kuntaa kehitetään ympäristöä ja monikulttuurisuutta arvostaen ja kuntalaiset huomioiden. Yhteisöllisyys ja kuntalaisia osallistava tekeminen ovat myös kuntaa tulevaisuudessa määrittäviä tekijöitä.

Osallistamisen toive haastaakin kunnan päätöksentekijöitä ottamaan demokraattisen järjestelmän ohelle yhä useammin kansalaiset mukaan tärkeiden kehittämiskohteiden ideointiin ja valmisteluun. Edustuksellinen järjestelmämme on joskus jähmeä ottamaan kansalaisia mukaan keskusteluun, sillä politikointia saatetaan vierastaa. Kuitenkin oman asuinpaikan asiat kiinnostavat ja niihin toivotaan vaikutusmahdollisuutta.

Kuntaliiton kansalaiskeskustelun perusteella tulevaisuuteen varaudutaan ennakoivasti ja kuntien työ halutaan nähdä verkostomaisena, ihmisläheisenä ja yhteistyöhön nojautuvana. Tulevaisuudessa kuntalaisten äänen toivotaan kuuluvan ja kuntalaisten pääsevän yhä vahvemmin itse vaikuttamaan ympäristönsä kehitykseen. Samalla kunnat nähdään yhteistyön, yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden mahdollistajana. Erityisesti ennaltaehkäisyn, avoimuuden ja tiedonkulun, uudenlaisen johtamisen, verkostojen ja yhteistyön, sähköisten palvelujen ja lähipalvelujen tärkeyden nähdään entisestään korostuvan tulevaisuudessa.

Kansalaiskeskustelu tuotti monipuolista aineistoa sekä kuntien tulevaisuustyöhön että Kuntaliiton Tulevaisuuden kunta -kehittämiskokonaisuuteen.

 

Lisää aiheesta