Yhteinen unelma jo viidennesvuosisataa

Yhteinen unelma jo viidennesvuosisataa

Unelma, joka kävi toteen

20 vuotta sitten Fountain Parkin perustajilla oli unelma. Unelma konsultoinnin arvoketjun muuttamisesta ja tehokkaasta tavasta olla vuorovaikutuksessa keskenään verkon yli. Fountain Park syntyi jaetusta halusta tehdä aidosti merkityksellistä työtä, jolla on laaja yhteiskunnallinen vaikutus. Viidennes vuosisataa yhteistä unelmaa on takana, ja voimme sanoa onnistuneemme.

Halusimme tuottaa ihmisille moninaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin helposti verkossa. Halusimme lisätä ihmisten kokemuksia kuulluksi tulemisesta maailmassa, jossa usein vain äänekkäimmät tulevat huomatuiksi. Halusimme tarjota päätöksentekijöille mahdollisuuden viedä tärkeitä asioita eteenpäin aidossa vuorovaikutuksessa.

20 vuoden aikana olemme toteuttaneet yrityksille, järjestöille ja julkiselle sektorille jo tuhansia hankkeita, joihin on osallistunut miljoonia henkilöitä. Olemme saaneet olla luomassa vuorovaikutusta eri teemojen, ajatusten sekä verkostojen välille paikasta sekä ajasta riippumatta.

Vuorovaikutuksesta yhteisvaikutukseen

Työelämä, eri toimialat ja koko maailma kohtaa tässä ajassa aivan uudenlaisia haasteita. Meidänkin on ollut pakko oppia nopeammin. Kehittää olemassa olevaa, luoden samalla uutta. Vastaamme uuteen tilanteeseen tukemalla entistä sujuvammin hybridimallin mukaista tekemistä. Verkossa tapahtuva kannanotto ja osallistuminen kaipaa rinnalleen entistä vahvempaa huomiota osallistumisprosessin johtamiseen. Pyrimme monin keinoin varmistamaan, että osallistujan polku etenee sulavasti ja tarjoaa virikkeitä, jotka osallistuja kokee merkityksellisiksi.

Etujakin verkko-osallistumisessa on. Se tukee erityisesti eri toimijoiden välisten valtarakenteiden purkamista anonyymin osallistumisen kautta ja edistää tasa-arvoista ajatustenvaihtoa tittelistä riippumatta.

Arvot erinomaisen asiakaskokemuksen ajureina

Jatkuvaan dialogiin panostaminen niin sisäisesti kuin asiakkaidemme kanssa on aina ollut välttämätöntä. Tapahtui vuorovaikutus sitten verkon välityksellä tai kasvotusten, on sitä tärkeää ylläpitää. Mielestämme nyt, jos koskaan ihmisiä ei voi unohtaa eikä yhdessä kehittämistä pysäyttää. Kulttuurimme ja yhdessä tekemisen kivijalkamme on yhdessä määritellyt merkitykselliset arvoparit. Vaikka jokainen neljästä arvoparista on toimintamme kannalta tärkeä, korostuvat vapaus ja vastuu sekä yksin ja yhdessä arjessamme ennennäkemättömällä tavalla.

Dialogin avulla voimme jakaa näkemyksiä ja oivalluksia monipuolisesti kentältä tai vaikka kesämökin uumenista toiselle ja yli rajojen. Olemme toistemme ulottuvissa ja saamme yksin sekä yhdessä hienoja asioita aikaan.

Innovatiivisuus ja monialainen yhteistyö tekemisen ytimessä

Meille on aina ollut tärkeää panostaa toimintamme kehittämiseen, tiiviiseen yhteistyöhön esimerkiksi oppilaitosten kanssa sekä ongelmien luovaan ratkaisemiseen. Panostus näkyy iloksemme myös asiakkailta saaduissa kiitoksissa joustavuudesta ja tulosten laadusta.

Yksi Fountain Parkin rikkauksista on alusta asti ollut se, kuinka moninaisella osaamisella varustettuja ihmisiä on ollut mukana 20-vuotisen matkamme eri mutkissa. Pitkän linjan ammattilaiset kasvatustieteilijöistä kauppatieteilijöihin ja viestinnän moniosaajiin ovat tuoneet syvyyttä ja monipuolisia näkemyksiä niin asiakasprojekteihin kuin sisäiseen kehittämistyöhömme.

Emme jää tuleen makaamaan

Tulevaisuus näyttää Fountain Parkissa valoisalta. Poikkeukselliset ajat ovat saaneet ihmiset arvostamaan merkityksellisiä kohtaamisia entistä enemmän. Toimintamme ydin, ihmisten välisen dialogin edistäminen, on siirtynyt verkkoon yhä vahvemmin. Ilahduttavasti isot ja pienet organisaatiot, julkinen sektori ja järjestöt ovat löytäneet arvon tavassamme edistää dialogia. Olemme saaneet luotua luottamuksellisia suhteita sekä jatkuvuutta asiakkaiden kanssa, ja tuoneet uusia oivalluksia aloilta toisille.

Liikumme ketterällä otteella tutkimuksen ja konsultoinnin välimaastossa. Hyödynnämme kumppanuuksia luodaksemme asiakkaille parhaan mahdollisen toimintamallin. Menetelmämme soveltuu niin paikalliseen kehittämistyöhön kuin monimutkaisten ongelmien ratkaisuun monikansallisissa yhteisöissä.

Olemme yhdessä tunnistaneet keskeisimmät vahvuutemme ja kehitämme niitä yhteistyöllä jatkuvasti. Kuten yhteiskehittämisen eri menetelmät, myös me olemme yhdessä vahvempia. Ja toivomme, että asiakkaamme kokevat samoin.

Lisää aiheesta