Työyhteisön toimintaan liittyvät asiat edistävät eniten kemian alojen työhyvinvointia

Työyhteisön toimintaan liittyvät asiat edistävät eniten kemian alojen työhyvinvointia

Työyhteisön palaute ja kannustus auttaa hoitamaan työn hyvin arjessa. Suurin vaikutus työhyvinvointiin tulevaisuudessa on puolestaan luottamuksella ja avoimuudella.

Työyhteisön palaute ja kannustus auttaa hoitamaan työn hyvin arjessa. Suurin vaikutus työhyvinvointiin tulevaisuudessa on puolestaan luottamuksella ja avoimuudella.

Lähtökohdat

Kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöjen Hyvää huomista -hanke kutsui kemian ja sen lähialojen jäseniä antamaan ideoita työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Osallistaminen projektissa

914 osallistujaa saatiin mukaan sähköpostikutsulla Kemianteollisuus ry:n, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenrekistereistä.

Saavutetut tulokset

Verkkokeskustelu työn hyvin hoitamisesta ja työhyvinvoinnista tulevaisuudessa nosti esiin monenlaisia teemoja. Nämä jakautuivat neljään alateemaan: työyhteisön toimintaan, työn ominaisuuksiin, työntekijään itseensä sekä työn rakenteisiin. Näistä työyhteisön toimintaan liittyvien teemojen – erityisesti palautteen ja kannustuksen sekä luottamuksen ja avoimuuden – merkitys korostui, ja johtamisella koettiin olevan iso rooli näiden asioiden kehittämisessä.

Yhteistyön ja avunannon merkitys korostui työn hyvin hoitamisessa tällä hetkellä, mutta sitä ei pidetty niin tärkeänä elementtinä työhyvinvoinnille tulevaisuudessa. Luottamuksen, avoimuuden ja arvostuksen ei koettu vaikuttavan ratkaisevasti työn tämänhetkiseen hoitamiseen, mutta sillä nähtiin puolestaan olevan tärkeä rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä tulevaisuudessa. Työn pysyvyyden merkitys työhyvinvoinnille jakoi mielipiteet – nuorimmat osallistujat kokivat sen tärkeämmäksi kuin muut.

Tulosten perusteella muodostettiin yritysten käyttöön 10 teesiä kohti parempaa työelämää sekä ohjeistus niiden soveltamiseen omalla työpaikalla.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä