Yhdessä paras Pori – kansalaiskuuleminen auttaa visiot käytännön teoiksi ja toiminnaksi

Yhdessä paras Pori – kansalaiskuuleminen auttaa visiot käytännön teoiksi ja toiminnaksi

Kun kaupunginjohtaja Lauri Inna aloitti uudessa tehtävässään Porissa niin laaja kansalaiskuuleminen oli hetki tehtävälistan kärjessä. ”Avoimuus ja yhdessä tekeminen luovat vahvan perustan sille, että saamme kaupungista entistäkin elinvoimaisemman, parhaan paikan asua ja yrittää”, sanoo Inna.

Kaupunginjohtaja Lauri Inna aloitti uudessa tehtävässään Porissa ja kansalaiskuuleminen oli heti tehtävälistan kärjessä. Hän käynnisti tullessaan laajan ja avoimen kuulemisen – mukaan saivat tulla kaikki halukkaat omissa rooleissaan. Oma henkilöstö, kaupunkilaiset, järjestöjen ammattilaiset sekä yrityksien toimijat tuottivat tuhansia näkemyksiä siitä, millainen on paras mahdollinen Pori ja miten se toteutetaan. ”Avoimuus ja yhdessä tekeminen luovat vahvan perustan sille, että saamme kaupungista entistäkin elinvoimaisemman, parhaan paikan asua ja yrittää”, sanoo Inna.

Kansalaiskuuleminen ja sitä seurannut laaja osallisuus toteutettiin verkkopohjaisena aivoriihityöskentelynä. Siinä eri ryhmät kutsuttiin yhteiseen visiointiin, johon jokainen sai kertoa näkemyksensä parhaasta mahdollisesta Porista itselleen sopivana ajankohtana aukioloajan puitteissa. Osallistuminen oli anonyymiä ja näin madallettiin jokaisen kynnystä tulla mukaan.

Väki saatiin mukaan kertomaan ajatuksensa suorilla sähköpostikutsuilla, verkkosivujen ja lehtiartikkelien välityksellä sekä sosiaalisen median kautta. Kaiken kaikkiaan työhön tuli mukaan parisen tuhatta osallistujaa, joista kaupunkilaisen roolissa vastasi lähes puolet. Kaupungin työntekijöitä oli yli 400 ja opiskelijoitakin lähes 200.

Osallistujat saivat vapaasti kertoa omat ideansa Porin kehittämiseksi sekä arvioida ja perustella muiden antamia ideoita. Lisäksi jokaisella oli mahdollisuus lähettää uudelle kaupunginjohtajalle henkilökohtaiset terveiset.

Kansalaiskuuleminen paljasti että yhteisölliselle Porille on tilausta

Päätuloksena voidaan kiteyttää, että kaikilla sidosryhmillä on halua olla mukana luomassa yhteisöllistä ja avoimempaa Poria. Laadukkaan koulutuksen varmistaminen, asukkaiden terveys ja hyvinvointi sekä erityisesti lapset ja nuoret koettiin tärkeimmiksi asiakokonaisuuksiksi. Myös liikkumisen ja liikenteen kehittämistä saavutettavuuden parantamiseksi pidettiin tärkeinä.

Porissa halutaan säilyttää vahva kulttuuri, tapahtumat sekä humoristinen Pori-brändi. Eniten muutosta kaivataan avoimuuteen ja päätöksentekoon liittyviin asioihin.

Maanläheiset keinot viedään käytännönläheiseksi tiekartaksi

Laaja-alainen keskustelu tuotti lähes 3000 käytännön ideaa päätöksenteon pohjaksi. Nämä kaikki on käyty nyt systemaattisesti läpi ja ne huomioidaan Porin kehittämistyössä.

Koko aineisto analysoitiin käyttämällä viitekehyksenä Porin vuonna 2022 hyväksyttyä strategiaa. Näin jo tehty työ ja uudet aloitukset luovat saumattoman kokonaisuuden kaupungin kehittämiselle ja tavoitteiden saavuttamisen mittaamiselle.

”Aito osallisuus edellyttää vahvaa viestintää myös jatkossa. Se, että paljon tehdään ja tapahtuu ei riitä, vaan siitä pitää jatkuvasti myös muistaa kertoa”, lupaa kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Ihmisten osallistuminen ja mukaan saaminen kohti yhteisiä tavoitteita on ainoa tapa johtaa nykyaikaisia kaupunkeja. Verkostojohtamisen merkitys korostuu ja se vaatii aktiivisia keinoja osallistaa kuntalaisia ja eri sidosryhmiä. Tässä Porin strategiakysely on ollut hyvä ja toimiva elementti.