Kuntalaisten osallistaminen toi Punkalaitumelle positiivisuuden kierrettä

Kuntalaisten osallistaminen toi Punkalaitumelle positiivisuuden kierrettä

”Kuntalaisten osallistaminen ja ideointi antoi konkreettisia kehitysehdotuksia ja herätti paljon ajatuksia minussa ja johtoryhmässä."

”Kuntalaisten osallistaminen ja ideointi antoi  konkreettisia kehitysehdotuksia ja herätti paljon ajatuksia minussa ja johtoryhmässä. Vapaan palautteen pohjalta on heti uudistettu muun muassa markkinoinnin sloganeita ja paljon muutakin kehitystyötä aineiston pohjalta tullaan tekemään,” kertoo Punkalaitumen kunnanjohtaja Tuija Ojala.

Menestyksekäs kuntalaisten osallistaminen ja saatujen tulosten hyödyntäminen ei katso kunnan tai kaupungin kokoa. Pienehkö alle 3 000 asukkaan kunta otti kengurunloikan osallistamisessa keväällä 2019. Uusi kunnanjohtaja Tuija Ojala halusi ensitöikseen kuulla kuntalaisten näkemyksiä Punkalaitumen kehittämisestä osallistavalla metodilla.

”Tiedettiin, että kärsitään osallisuusnälästä. Piti keksiä, miten tarjota kuntalaisille helppo ja innostava kanava saada äänensä kuuluville. Olemme opetelleet positiivista tiedottamista, mutta halusin lisätä myös vuorovaikutteisuutta viestintään. Siksi aloitin yhteistyön Fountain Parkin kanssa,” Ojala kertoo.

Elävä keskustelu ja osallistujien määrä ilahduttivat

Punkalaitumen kunta asetti helmikuussa 2019 avoimelle digitaaliselle keskusteluseinälle kysymyksen ”Millainen on paras mahdollinen Punkalaidun vuonna 2025?” Parin viikon aukiolon aikana päättäjät saivat keskusteluseinälle 266 keskustelijaa ja yhteisen näkemyksen muodostamiseen käytettiin 62 tuntia aikaa. Osallistujien määrä oli puolet suurempi kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä kuntalaisten kuulemisessa.

Keskustelu oli elävä koko ajan, mikä teki tästä ihmisille mielenkiintoisen osallistua. Eri kohderyhmät osallistuivat riittävän hyvin ja saatu aineisto oli rikasta. Tässä muotoillaan tuleville sukupolville palveluita. Nykyisistä pitää huolehtia ja uusiakin pitää saada.”

Kuntapäättäjät tyytyväisiä tuloksiin, monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet

Laadullinen aineisto koostui Fountain Parkin toimesta helposti hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi. Ojalan mukaan kuntalaisilta tulleita ideoita ja arvioita tullaan hyödyntämään strategian jatkojalostamisessa, Punkalaitumen tulevaisuuden tiekartan luomisessa. Konkreettisia ehdotuksia tuli muun muassa luontoliikunnan ja markkinoinnin suhteen, sekä yhteistyöhön kunnan ja muiden toimijoiden kesken.

Materiaalista aiotaan ammentaa erityisesti ajatuksia työllisyyden ja yrittäjyyden tukemisen keinoista sekä paikallisten että läpikulkijoiden palveluiden kehittämisen keinoista.

”Mitään todella yllättävää ei tullut esiin, mutta konkreettisia parannusehdotuksia vanhoille toimintamalleille ja uusia tapoja tarkastella tuttuja asioita. Kuntalaisten ajatuksista löytyy tukea päättäjien työhön. Suunta on selvillä, nyt tarvitaan päätöksiä ja tekoja,” Ojala arvioi.

Ojalan mielestä laaja osallistaminen vahvisti positiivisuuden kierrettä kunnassa. Toimintatapa koettiin niin hyväksi, että kuntalaiset ja sidosryhmät päästetään jatkossakin osallistumaan päätöksentekoon.

Lue Tuija Ojalan blogeista lisää kokemuksia kuntalaisten osallistamisprosessista ja saaduista hyödyistä: Osallistamisen prosessi voimaannuttaa koko kuntaa ja Osallistamalla lääkettä demokratiavajeeseen.

Tutustu kansalaiskeskustelun konseptiin tarkemmin täältä.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä