Osallistaminen for dummies – mitä jokaisen tulisi tietää

Osallistaminen for dummies – mitä jokaisen tulisi tietää

Osallistaminen on jo lähes puhkikulutettu muotisana, mutta sen tekeminen todeksi ei aina mene kuten Strömsössä. Käytännön toteutus voi aiheuttaa hampaiden kiristelyä ja pölyttymään jääneitä raportteja, joista ei saa mitään irti tai jotka eivät tuo mitään uutta. Joskus voi tulla mieleen, kannattaako osallistaminen todella.

Miksi osallistaa?

Osallistaminen tarkoittaa käytännössä prosessia, joka tekee osalliseksi ja aktivoi. Osallistamisen tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen: se, että joku ottaa osaa ja on mukana jossain. Tänä avoimuuden aikakautena ihmisten mukaan ottaminen on vahva viesti jo itsessään.

Haluamme kuulla, haluamme ymmärtää, auta meitä, tehdään yhdessä, on fiksu ja hyvä viesti täysin riippumatta siitä, mikä haasteesi itse asiassa on.
Erilaisia miksi osallistaa -listoja on olemassa vaikka minkälaisia, tässä meillä Fountain Parkissa esiin tulleita, usein myös asiakkaiden suusta kuultuja näkemyksiä.

 • Osallistaessasi saat tietoa
 • Osallistaminen innostaa
 • Osallistaminen on fiksua viestintää
 • Osallistaessasi olet hyvä johtaja

Haluan erityisesti nostaa esiin innostamisen ja innostumisen merkityksen liiketoiminnalle ja johtamiselle. Et tee mitään henkilöstöllä, asiakkailla, kumppaneilla tai johtajilla, jos he eivät ole innostuneita asiastasi.

Jos ajattelet, että myyt heille tuotteita tai palveluja, tai tuotat heidän avullaan palveluja asiakkaillesi, niin nyt on hyvä hetki ajatella uusiksi! Nykypäivän loputtomien ärsykkeiden ja mahdollisuuksien maailmassa positiivisen tunnereaktion saaminen ja sitouttaminen nousevat arvoon arvaamattomaan. Sitoutunut ihminen on valmis pysymään matkassa mukana myös silloin kun meno on pomppuisempaa ja myös suosittelemaan sinua ja organisaatiotasi muille.

Osallistaja, muista tämä!

Osallistamisella voit saavuttaa monenlaista hyötyä, mutta joissain tilanteissa osallistamisprojekti ei tuo siihen kulutettuja resursseja vastaavaa hyötyä. Onkin aina järkevää pysähtyä aidosti miettimään syitä ja seurauksia.

Kun päätös osallistamisesta on tehty, on tärkeää edetä systemaattisesti ja tuloshakuisesti kuten minkä tahansa projektin suunnittelussa. Osallistamisen ei tule olla suunnittelematonta höttöä, jossa tuloksia ja niiden hyödyntämistä pohditaan vasta myöhemmin, jos silloinkaan.

Ennen osallistamishankettasi selvitä itsellesi ainakin nämä:

 • Miksi osallistat? Mitä tahdot saada aikaan?
 • Miten johdat koko prosessin alusta loppuun systemaattisesti?
 • Keitä osallistat? Tunnetko kohderyhmäsi?
 • Mitä osallistamisen keinoja käytät? Osaatko osallistaa halutun kohderyhmän resursseja haaskaamatta? Onko menetelmäsi sopiva eli tuottaako se toivotun lopputuloksen?
 • Miten hoituu viestintä? Miten teet hankkeesta helposti lähestyttävän ja toimit siellä missä kohderyhmäsi toimii? Mitä kanavia käytät?
 • Mitä tapahtuu osallistamisen aikana? Jos prosessi on ajallisesti pitkä, niin milloin ja miten saadaan väliaikatietoa ja miten sitä hyödynnetään?
 • Miten prosessin lopputuloksia hyödynnetään? Kuka vastaa siitä, että homma ns. menee maaliin?

Kuten taitava osallistaja tietää, yhdessä kehittämällä synnytetystä lopputuloksesta ei voi koskaan olla täysin varma. Selkeän suunnitelman rakentaminen auttaa sinua kontrolloimaan sitä mitä voit, jolloin voit lakata murehtimasta muusta.

 

Lisää aiheesta