Toimivampi työyhteisö teillekin? Näin vahvistat yhteistä kipinää

Toimivampi työyhteisö teillekin? Näin vahvistat yhteistä kipinää

Toimiva työyhteisö on kilpailuvaltti

Hei johtaja! Oletko kartalla siitä, mikä motivoi henkilöstöäsi parhaiten? Entä tiedätkö, millainen ilmapiiri työpaikalla on viime aikoina vallinnut? Ovatko palautteeseen liittyvät käytännöt kunnossa? Kukkiiko luovuus? Toimiva työyhteisö on monen asian summa.

Pienimuotoinenkin kuulostelu ja selvitystyö on välillä paikallaan kun halutaan, että työyhteisön arki porskuttaa hyvällä vireellä eteenpäin. Yhteinen kipinä voi olla pienistä tekijöistä kiinni, joten esimerkiksi näihin teemoihin tarttumalla voit saada aikaan huomattavan positiivisia vaikutuksia työyhteisössä.

Kaikki lähtee motivaatiosta ja merkityksestä

Työelämän muuttuessa pirstaleisemmaksi ja monisyisemmäksi hakevat ihmiset työltään yhä enemmän merkityksellisyyttä. Kun töissä vietetään noin kolmasosa tai jopa puolet päivästä, on äärimmäisen tärkeää, että työntekijät tuntevat kädenjäljellään olevan väliä. Ihmiset pyrkivät usein hahmottamaan millaisia vaikutuksia omalla työnteolla ja sen tuloksilla on ympäröivään maailmaan, joten johdon kannattaa alusta asti sanoittaa se selkeästi.

On aina hyvä vääntää rautalangasta, miten organisaation arvot ja periaatteet tekevät maailmasta paremman paikan, ja miten yksilö voi omalla työpanoksellaan tukea yhteisiä tavoitteita. Kun työntekijöille on selvää, mitä lisäarvoa oma tekeminen tuo suuremmassa mittakaavassa, on heitä helpompi motivoida oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan. Kun tämän lisäksi myös esimiehelle on selvää, mitkä asiat saavat kunkin työntekijän kukoistamaan, ollaan voitokkaassa tilanteessa.

Palautetta pöytään

On selvää, että organisaation palautekulttuuri vaikuttaa voimakkaasti työyhteisön toimivuuteen. Kaikki tarvitsevat palautetta kehittyäkseen – ilman palautetta ollaan umpikujassa, ja epävarmuus tekemistä kohtaan kasvaa. Palaute tulee aina kohdistaa tekemiseen, ja sitä tulisi antaa riittävän usein selkeällä sanoituksella. Avoin palautekulttuuri rakentuu vain palautetta antamalla ja pyytämällä, vahvuuksia huomioiden ja parannusehdotuksia jakaen.

Luottamuksen ilmapiiriä luo ratkaisukeskeinen asenne ja ajan ottaminen tilanteille, joissa on tarpeen antaa korjaavaa ja tekemisen suuntaan puuttuvaa palautetta. Kollegan kiittämisestä ja positiivisen palautteen antamisesta kannattaa sen sijaan tehdä arjen tapa. Kiva kommentti ohimennen ei maksa mitään, ja voi huomaamatta jalostua itseään ruokkivaksi kierteeksi.

Anna luovuuden kukkia turvallisissa tiloissa

Luovuuteen ja innovointiin kannustava yhteishenki vahvistuu, kun pidetään huolta työpaikan psykologisesta turvallisuudesta. Turvallisuuden tunnetta tuetaan jakamalla onnistumisia ja epäonnistumisia avoimesti yhteisön jäsenten kesken, ottamalla ideat ja ajatukset vähättelemättä vastaan ja tekemällä kunnioittavasta ja avoimesta vuorovaikutuksesta tärkeä osa jokapäiväistä työtä.
Jos virheitä ja epäonnistumisia siedetään organisaatiossa heikosti, ei henkilöstökään innostu kokeilemaan vaihtoehtoisia tekemisen tapoja. Uudet innovaatiot ja uljaat toimintatavat eivät rakennu rutiineja toistelemalla, vaan kokeilemalla ja välillä epäonnistumalla.

Jos organisaatiossasi on tarvetta vahvistaa työyhteisön kipinää ja tekemisen meininkiä, olemme apunasi mielellämme.

Lisää aiheesta