Arabikevät puhutti 70 000 nuorta

Arabikevät puhutti 70 000 nuorta

Toteutimme yhteistyössä Centre for European Studies -ajatuspajan kanssa arabimaiden ja Euroopan nuorison yhteistyömahdollisuuksia selvittävän tutkimuksen verkkoaivoriihimetodiamme hyödyntäen.

Toteutimme yhteistyössä Euroopan kansanpuolueen (EPP) ajatuspaja Centre for European Studies:n kanssa Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen, arabimaiden ja Euroopan nuorison yhteistyömahdollisuuksia selvittävän tutkimuksen verkkoaivoriihimetodiamme hyödyntäen.

Tavoitteena oli etsiä yhteistyömahdollisuuksia suoraan arabimaiden ja Euroopan kansalaisten välille ohi hallinnollisen byrokratian ja korruption, koska hallitusten välinen yhteistyö ei ole näkynyt toivotulla tavalla tavallisen kansalaisen arjessa. Osallistujat saivat kuvata, miten he näkevät oman tulevaisuutensa, mikä on heille tärkeää ja miten eurooppalaiset voisivat osoittaa nykyistä enemmän suvaitsevaisuutta ja tukea arabinuoria kohtaan.

Tulokset

Vastauksista löytyi kuusi eri teemaa: koulutus, kulttuurivaihto, nuorison voima, taloudellinen yhteistyö, ihmisoikeudet sekä demokratiakehitys. Projekti onnistui yli odotusten. Konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi nousivat muun muassa se, miten ohjata aloittelevia yritysideoita arabimaissa tai miten markkinoida tietotaitoa esimerkiksi uusiutuvan energiateknologian alueelta. Yhtenä laajana teemana oli nuorten koulutus ja sen kautta järjestettävän kulttuurillisen vaihdon tärkeys ja tasavertaisuus.

Arabimaailmassa akateemisesti koulutetuille ei löydy helposti töitä ilman korruptiota. Siksi onkin tärkeää järjestää tasavertaista oppilasvaihtoa Euroopan ja arabimaailman välillä. Tai miettiä, miten opettaa uusia, kanssakäymistä helpottavia teknologioita näiden maiden nuorisolle. Suomalaiset olisivat tässä huippuosaajia ja siksi tunnistettuun mahdollisuuteen olisi suomalaisten tartuttava.

Verkossa toteutettuun Springeneration-verkkoaivoriiheen vastasi 70 000 nuorta, joista 85 % oli alle 35-vuotiaita. Ideoita tuli yli 25 000, joita muut osallistujat arvioivat yli 80 500 kertaa. Verkkoaivoriihi suunnattiin arabimaailman nuorisolle. Kutsut lähetettiin pitkälti Facebookin, Twitterin ja sähköpostin kautta. Verkkoaivoriihi toteutettiin joulukuun 2011 − kesäkuu 2012 välisenä aikana.

Suurin osa vastaajista asui Egyptissä, Libyassa tai Algeriassa, eniten vastaajia oli Egyptistä. Vastaajista naisia oli verrattain vähän, vain 17 %.  Hankkeen rahoitti Euroopan parlamentti.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä