Oppivelvollisuuden laajentaminen – lähes 20 000 osallistujaa kertoi kokemuksensa

Oppivelvollisuuden laajentaminen – lähes 20 000 osallistujaa kertoi kokemuksensa

Lähes 20 000 lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalta oppivelvolliselta kerättiin opiskelukokemuksia verkkoaivoriihen avulla. Tulokset antavat tärkeää tietoa opiskelijoiden kokemuksista oppivelvollisuuden laajentamisen toteutumisesta käytännössä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen innosti suuren joukon osallistujia antamaan näkemyksensä aiheesta. Lähes 20 000 lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalta oppivelvolliselta kerättiin opiskelukokemuksia Fountain Parkin verkkoaivoriihen avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa vuosina 2021–2024. Osana tätä seurantatyötä kuultiin ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa opiskelevia oppivelvollisia verkon välityksellä marras-joulukuussa 2022.

Miten oppivelvollisuuden laajentaminen toteutuu käytännössä?

Osallistujat kertoivat opintojen sujuvuuteen ja omaan hyvinvointiin liittyvistä kokemuksistaan. Kysymykset laadittiin tiiviisti opiskelijajärjestöjen kanssa. Tulokset kertoivat laajasti lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien oppivelvollisten opintojen yleisfiiliksestä, ohjauksen onnistumisesta, opintoihin hakeutumiseen ja opinnoissa pysymiseen vaikuttavista asioista sekä oppimateriaaleista ja -välineistä. Osallistumisia kertyi kokonaisuudessaan 19 020.

”Tulokset antavat tärkeää tietoa opiskelijoiden kokemuksista oppivelvollisuuden laajentamisen toteutumisesta käytännössä. Verkkokyselyllä tavoitimme helposti suuren määrän opiskelijoita ja saimme hyvää tietopohjaa koulutuksen kehittämiseen.” Tiina Silander, johtaja, koulutuksen vastuualue, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto.