CIMO lisäsi vaikuttavuuttaan osallistamalla

CIMO lisäsi vaikuttavuuttaan osallistamalla

CIMO halusi lisätä vaikuttavuuttaan ja tuloksellisuuttaan osallistamalla laajat sidosryhmänsä oman henkilöstön lisäksi strategiatyöhön.

CIMO lisäsi vaikuttavuuttaan osallistamalla sidosryhmät strategiatyöhön

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n tehtävänä on suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistäminen. Se toimii moniulotteisessa verkostossa, jossa on tuhansia toimijoita kotimaassa ja ulkomailla.

CIMO halusi lisätä vaikuttavuuttaan ja tuloksellisuuttaan osallistamalla laajat sidosryhmänsä oman henkilöstön lisäksi strategiatyöhön. Koska sidosryhmiä on paljon ja ne ovat hajallaan, luonteva tapa heidän kokoamisekseen oli yhteinen verkkopohjainen pohdinta, verkkoaivoriihi.

CIMO:n johtaja Pasi Sahlberg kutsui sidosryhmien edustajat verkkoaivoriihen. Innostava ja innovatiivinen tapa sai heidät aktiivisesti mukaan osallistumaan.

Sidosryhmien mielipiteiden pohjalta muokattiin johtoryhmässä strategiapohja, jota vielä kommentoitiin ja täydennettiin verkossa

Verkkoaivoriihi tuotti johtoryhmätyöskentelyyn runsaasti uutta materiaalia. Taustamuuttujittain tarkastelut tuottivat selkeitä painotuksia eri kohderyhmille. Näin CIMO:n strategia vastaa sekä johdon, oman henkilöstön, että laajojen sidosryhmien näkemyksiä.

”Strategiatyömme onnistumisen yksi keskeinen syy on se, että toteutimme sen vuorovaikutuksessa keskeisten kumppaniemme kanssa. Ilman tätä työkalua olisimme olleet perinteisten kokousten varassa ja todennäköisesti vasta matkalla sinne, missä olemme nyt.”

Pasi Sahlberg, johtaja

 

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä