Dialoginen strategiatyö tukemassa muutosta Valtiontalouden tarkastusvirastossa

Dialoginen strategiatyö tukemassa muutosta Valtiontalouden tarkastusvirastossa

”Dialoginen strategiatyö vahvisti ymmärrystä siitä, että meiltä odotetaan uudistumista ja kehittymistä ja myös uskotaan, että pystymme sen tekemään. Tätä tietoa olisi ollut vaikeaa tuoda ilmi muilla keinoilla yhtä selkeästi”, toteaa Valtiontalouden tarkastusviraston strategiapäällikkö Pirkko Lahdelma.

”Dialoginen strategiatyö vahvisti ymmärrystä siitä, että meiltä odotetaan uudistumista ja kehittymistä ja myös uskotaan, että pystymme sen tekemään. Tätä tietoa olisi ollut vaikeaa tuoda ilmi muilla keinoilla yhtä selkeästi”, toteaa Valtiontalouden tarkastusviraston strategiapäällikkö Pirkko Lahdelma.

Valtiontalouden tarkastusvirasto uskoo dialogiseen strategiatyöhön. Virastossa toteutettiin satoja osallistujia innostanut, henkilöstön sekä sidosryhmät kattava strategiadialogi, jonka tavoitteena oli kerätä verkon avulla näkemyksiä kiireellisimmin toteutettavista asioista valtionhallinnossa ja VTV:ssä.

Strategiatyössä kabinettityöskentely on mennyttä aikaa. Tieto kasvaa, kun kuunnellaan ja ymmärretään ihmisiä mahdollisimman hyvin. Uudenlaiset menetelmät mahdollistavat tämän tiedonkeruun ja toimivat loistavasti.

Lahdelman mukaan dialoginen strategiatyö ja yhteiskehittäminen on tukenut VTV:n tavoitekuvaa.

”On meille olennaista, että toimimme itsenäisenä, riippumattomana, objektiivisesti asioita tarkastelevana tahona. Tällöin on tärkeää, että kuulemme mahdollisimman montaa osapuolta objektiivisuuden turvaamiseksi ja uusien näkökulmien näkemiseksi. Sitä kautta Fountain Parkin verkkoaivoriihi työkaluna mahdollistaa tiedon keräämisen tehokkaammin kuin muu, perinteisempi keino.”

Lahdelma kertoo strategiadialogin käytön olleen kevyttä sekä tehokasta fasilitoinnin ansiosta. Dialogista strategiatyötä vauhdittanut strategiagiadialogi tuotti VTV:lle rikasta sekä näkemyksellistä tietoa siitä, millaisia odotuksia tarkastusvirastoon kohdistuu. Tehokas prosessi innosti VTV:tä hyödyntämään työkalua myös toisessa projektissa.

Lue lisää Pirkko Lahdelman kokemuksia yhteistyöstä haastattelusta täältä.

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä