EETU ry – yhdessä kehittämällä kohdennetumpia palveluita ikäihmisille

EETU ry – yhdessä kehittämällä kohdennetumpia palveluita ikäihmisille

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra selvitti ikäihmisten toiveita ja tarpeita kotitalousvähennysoikeuden laajentamisen tarpeita yhteistyössä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kanssa 2013 – 2015.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra selvitti ikäihmisten toiveita ja tarpeita kotitalousvähennysoikeuden laajentamisen tarpeita yhteistyössä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kanssa 2013 – 2015. EETU ry on maan kattava organisaatio, jonka kuudessa jäsenjärjestössä on yhteensä yli 300 000 henkilöjäsentä.

Lähtökohdat 

Hyvin toteutetut ja oikeanlaiset palvelut helpottavat ikäihmisten arkea ja luovat parhaimmillaan uusia työpaikkoja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on luotava sellainen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, jonka turvin ikäihmiset voivat käyttää voimavaransa oman ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osallistaminen osana projektia EETU ry:ssä

Järkevä kotitalousvähennyksen kohdentaminen ja palveluiden suunnittelu sekä toteutus edellyttävät, että palveluiden potentiaalisia käyttäjiä kuunnellaan hyvissä ajoin.

Tämän varmistamiseksi EETUn jäseniltä kysyttiin verkkoaivoriihessä ”Mitä palveluita olisit halukas käyttämään tulevaisuudessa, jos ne kuuluisivat kotitalousvähennysoikeuden piiriin? Millaisista pienistä tai suurista palveluista olisi juuri Sinulle iloa ja apua?”

Verkkoaivoriihi toteutettiin osana EETUn Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hanketta, joka kuului Sitran Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä -avainalueen kokonaisuuteen.

Yhteiskehittämisen tuloksia

Ikäihmiset ovat halukkaita ostamaan palveluita kotitalousvähennystä hyödyntäen. Tämä tieto ja palveluiden laaja kirjo saatiin selville osallistamalla ikäihmiset mukaan kehitystyöhön.

EETUn ja Sitran toteuttamaan Verkkoaivoriiheen osallistui yli 2 500 henkilöä. Osallistujat tuottivat lähes 1 700 omasanaista ideaa palveluista, joita he haluaisivat käyttää – jos palveluista saisi kotitalousvähennyksen.

Aivoriihen tulokset vahvistivat entisestään EETUn Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen aikana tehtyjä havaintoja.

Tärkeimmiksi ostettaviksi palveluiksi nousivat kodin huolto- ja päivittäisaskareet, tekniikan käyttöön ja asennuksiin liittyvä apu, hyvinvointi- ja kuljetuspalvelut. Vapaaehtoistoiminnalta odotetaan tietotekniikan opetusta, liikuntapalveluita, seuraa ja kerhotoimintaa. Luotettavan palveluntarjoajan löytyminen koetaan kuitenkin ongelmaksi.

Sitran Palvelutori-toimintamalli tarttui aivoriihessä esille nousseisiin kysymyksiin ja kokoaa alueellisesti tiedot eri palveluntuottajista ja vapaaehtoistoiminnan järjestäjistä yhteen paikkaan. Tuloksia käsiteltiin laajasti myös mediassa.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä