Tulevaisuuden Psykologiliitto on vaikuttava ja dynaaminen

Tulevaisuuden Psykologiliitto on vaikuttava ja dynaaminen

Psykologiliiton tulevaisuuden kirkastamiseen tartuttiin koko organisaation osallistavalla otteella. Tärkeimmät kehittämiskohteet visioitiin dialogissa.

Psykologiliiton tulevaisuuden kirkastamiseen tartuttiin koko organisaation osallistavalla otteella

60-vuotias Suomen Psykologiliitto ry lähti kokeilemaan uusia toimintamalleja ja pohtimaan tulevaisuuttaan osallistavassa prosessissa, jossa ideoitiin liiton tärkeimpiä prioriteetteja tuleville vuosille. Monivaiheisen yhteistyön tuloksena saatiin osallistujien arvokkaita kehitysideoita sekä selkeä näkemys siitä, mihin liiton tulisi toiminnassaan kiireellisimmin panostaa.

Tulevaisuuden mahdollisuuksien ja kehityskohteiden ideointi toteutettiin ensin liiton jäsenkunnan kesken, jonka jälkeen saadut ajatukset ja ideat jatkojalostuivat liiton hallituksen yhteisessä verkkodialogissa. Hautuneet ideat otettiin jatkopohdintaan keväällä 2019. Kaikille hallituksen jäsenille, yhdistysten johdolle ja liiton työntekijöille avoimessa verkkodialogissa syvennettiin jo syntyneitä oivalluksia ja konkretisoitiin tärkeimpiä panostusta vaativia tekijöitä liiton toiminnan kannalta.

Lyhyen ja pitkän tähtäimen tarkastelua

Prosessin myötä kaikki Psykologiliiton toimijat saivat mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden kannalta tärkeimpien kehittämiskohteiden arviointiin. Liitossa voitiin muodostaa yhteinen toimintaa ohjaava näkemys siitä, mitkä ovat sen lyhyen sekä pitkän tähtäimen kehittämiskohteet.

Liiton toiminnan kannalta on tärkeää huomioida, mitä tekijöitä tukemalla ja mihin teemoihin tarttumalla varmistetaan jäsenten tyytyväisyys sekä liiton toiminnan vahvistuminen tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kehittämiskohteiden lisäksi osallistujat innostettiin ideoimaan myös laatikon ulkopuolella: ”Minkä kokonaan uuden asian toteutumiseen Psykologiliiton tulisi tulevaisuudessa vaikuttaa?”

Tärkeimmiksi valittuja kehittämisteemoja edistetään tulosten perusteella parhaiten esimerkiksi systemaattisen vaikuttamissuunnitelman, jäsenten koulutusten, riskiryhmien tunnistamisen, lobbausvoiman lisäämisen sekä tutkimustulosten esille tuomisen avulla.

”Liiton jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten äänten kuuleminen on ollut meille äärimmäisen tärkeää – arvokkaat näkemykset ja mielipiteet tukevat uudistumistamme ja osoittavat, mihin suuntaan meidän täytyy tulevaisuudessa liikkua. Nyt tiedämme, mihin meidän kannattaa aidosti panostaa ja miten voimme palvella jäsenkuntaamme paremmin. Fountain Parkin kanssa tehdyn yhteistyön myötä pystymme toimimaan tulevaisuudessa läpinäkyvämmin, vaikuttavammin sekä omaa osaamistamme aktiivisemmin ja ylpeämmin esille tuoden”, Suomen Psykologiliitto ry:n puheenjohtaja Annarilla Ahtola kertoo.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä